Parasitaire worm maakt zwanger worden gemakkelijker

worm

Waarschijnlijk oefent de worm invloed uit op het immuunsysteem, waardoor het een zwangerschap met open armen ontvangt.

Tot die conclusie komen onderzoekers. Het idee voor het onderzoek ontstond toen onderzoeker Melanie Martin in Bolivia onderzoek deed naar parasitaire wormen. Samen met haar man besloot ze dat het tijd was om een gezin te starten en ze werd vrijwel direct zwanger. Grappend zei ze dat het misschien wel te maken had met de parasieten die ze bestudeerde. Het zette Martin en haar collega’s echter aan het denken: zou dat echt zo kunnen zijn?

Hier zie je een spoelworm. De parasitaire worm kan tot wel 49 centimeter lang worden. Afbeelding: CDC.
Hier zie je een spoelworm. De parasitaire worm kan tot wel 49 centimeter lang worden. Afbeelding: CDC.
Tsimane
Ze besloten het uit te zoeken en bestudeerden de gegevens van de Tsimane, een geïsoleerd levende groep mensen in Bolivia. De gegevens besloegen een periode van negen jaar en vertelden niet alleen hoeveel kinderen een vrouw had, maar ook of die vrouw een parasitaire worm onder de leden had.

Resultaten
Het onderzoek suggereert dat er inderdaad een verband is tussen parasitaire wormen en de vruchtbaarheid van de vrouwen. Vrouwen die geïnfecteerd waren met de spoelworm (Ascaris lumbricoides) hadden een grotere kans om zwanger te worden, terwijl vrouwen die geïnfecteerd waren met de mijnworm (Necator americanus of Ancylostoma duodenale) een minder grote kans hadden om zwanger te worden. De onderzoekers extrapoleerden de resultaten en maakten een schatting van de invloed die de parasitaire wormen gezien over de volledige vruchtbare periode in het leven van een vrouw hadden. Daaruit blijkt dat een mijnworm ervoor kan zorgen dat een vrouw drie kinderen minder krijgt dan een vrouw die geen parasitaire rondworm bij zich draagt, terwijl de spoelworm er over de volledige vruchtbare periode van een vrouw voor kan zorgen dat deze vrouw twee kinderen meer krijgt dan een vrouw die niet geïnfecteerd is. Gemiddeld heeft een vrouw die tot de Tsimane hoort overigens negen kinderen.

Immuunsysteem
“We ontdekten dat verschillende soorten parasitaire wormen positieve of negatieve effecten kan hebben op de timing van de volgende zwangerschap van een Tsimane-vrouw,” vertelt onderzoeker Aaron Blackwell. Zo was de periode tussen twee geboortes doorgaans langer voor vrouwen die een mijnworm bij zich droegen en juist korter voor vrouwen die een spoelworm bij zich droegen. Hoe is dat te verklaren? “De tegenstrijdige effecten zijn waarschijnlijk te wijten aan de wijze waarop de parasitaire rondwormen ons immuunsysteem – en zo de kans op bevruchting – beïnvloeden.” Wanneer een vrouw zwanger wordt, verandert haar immuunsysteem. Dat moet wel, omdat het lichaam anders de foetus zou afstoten. Parasitaire wormen hebben ook invloed op het immuunsysteem. Dit onderzoek suggereert dat sommige wormen het immuunsysteem zodanig beïnvloeden dat een vrouw gemakkelijker zwanger wordt, terwijl andere wormen zwanger worden juist bemoeilijken.

De onderzoekers raden vrouwen die graag zwanger willen worden, zeker niet aan om de hulp van een parasitaire worm in te roepen. Meer onderzoek moet uitwijzen hoe de parasitaire worm precies invloed uitoefent op de kans dat een vrouw zwanger wordt. Vervolgens kunnen er wellicht medicijnen worden ontwikkeld om het effect dat parasitaire wormen hebben, zonder dat die wormen gebruikt hoeven worden, op te roepen.

Bronmateriaal

"" - xx
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd