Pappa’s en mamma’s hebben kleinere kans op verkoudheid

Ouders die aan een verkoudheid worden blootgesteld hebben een veel kleinere kans uiteindelijk ook zelf verkouden te worden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

De onderzoekers voerden een experiment uit met 795 gezonde volwassenen. Eerst werden alle gegevens van deze proefpersonen verzameld: leeftijd, geslacht, ras, burgerlijke staat, gewicht, opleidingsniveau, etc. Daarna stelden de onderzoekers de proefpersonen bloot aan een virus dat verkoudheid veroorzaakt.

Ziek
Ouders met één of twee kinderen bleken een 48 procent kleinere kans te hebben om ziek te worden. Ouders met drie of meer kinderen hadden 61 procent minder kans om de verkoudheid te krijgen. Zowel ouders met kinderen die nog thuiswoonden als ouders met kinderen die al uit huis waren, hadden een kleinere kans op verkoudheid. Nog een opvallend resultaat: alleen ouders ouder dan 24 hadden een kleinere kans op verkoudheid. Het ouderschap verkleinde de kans dat pappa’s en mamma’s tussen de 18 en 24 jaar oud ziek werden, niet.

WIST U DAT…

Waarom?
Het is nog onduidelijk hoe ouders ouder dan 24 jaar precies beschermd worden tegen een verkoudheid. “Hoewel het ouderschap duidelijk beschermend werkte, waren we niet in staat om een verklaring voor deze associatie te vinden,” vertelt onderzoeker Sheldon Cohen. Men zou verwachten dat ouders door hun kinderen aan meer verkoudheden worden blootgesteld en er daardoor beter tegen bestand zijn. Maar dat is niet het geval. De onderzoekers stelden namelijk ook vast of ouders immuun waren voor het virus waar zij aan werden blootgesteld. “Omdat we ook rekening hielden met de immuniteit voor het virus, weten we dat deze verschillen niet optraden doordat het waarschijnlijker was dat de ouders middels hun kinderen al aan dit virus waren blootgesteld.”

Weinig verschillen
Uit het onderzoek blijkt ook dat er weinig psychische en biologische verschillen waren tussen ouders en mensen die geen kinderen hadden. “En de verschillen die er waren, konden de voordelen van het ouderschap niet verklaren. We verwachten dat een psychologisch voordeel van het ouderschap dat we niet hebben gemeten, verantwoordelijk is.”

Het onderzoek is bijzonder interessant. “We zijn al lang geïnteresseerd in hoe verschillende sociale relaties invloed hebben op de gezondheid.” Het ouderschap brengt stress met zich mee, maar ouders krijgen er ook veel voor terug. “Men heeft wel eens voorgesteld dat het zowel positieve als negatieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben.” Dit onderzoek sluit dat niet uit, maar toont wel aan dat ouders als het om een verkoudheidje gaat een kleine voorsprong hebben.

Bronmateriaal

"Press Release: Parents Less Likely To Develop Colds, Carnegie Mellon Research Shows" - CMU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Frédéric de Villamil (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd