Paard kan onderscheid maken tussen verschillende menselijke emoties

Wetenschappers tonen aan dat paarden onderscheid kunnen maken tussen een boze en vrolijke gezichtsuitdrukking van een mens.

Wetenschappers van de universiteit van Sussex verzamelden 28 paarden en lieten ze foto’s van menselijk gezichten zien. Soms keken de mensen op de foto boos. Soms keken de mensen vrolijk. De onderzoekers keken hoe de paarden op de foto’s reageerden.

Linkeroog
Wanneer de paarden een foto van een boos gezicht zagen, reageerden ze heel anders dan wanneer ze een foto van een vrolijk gezicht zagen. Zo bekeken de paarden de foto’s van boze gezichten met name met hun linkeroog. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat veel soorten negatieve gebeurtenissen met hun linkeroog bekijken, omdat informatie van dat oog verwerkt wordt in de rechter hersenhelft en dit deel van het brein gespecialiseerd is in het verwerken van bedreigende of negatieve prikkels. Het suggereert dus dat paarden een boos gezicht als zo’n negatieve prikkel zien.

WIST JE DAT…

Hartslag
Verder bleek de hartslag van de paarden sneller op te lopen wanneer ze een boos gezicht zagen. Ook vertoonden ze bij het zien van een boos gezicht meer aan stress gerelateerd gedrag. “Het is interessant om te zien dat de paarden krachtiger reageerden op de negatieve gezichtsuitdrukkingen, maar minder op de positieve gezichtsuitdrukkingen,” vertelt onderzoeker Amy Smith. “Dat komt doordat het met name belangrijk is voor de dieren om dreigingen in hun omgeving op te merken. Het herkennen van boze gezichten doet in deze context dienst als een soort waarschuwingssysteem en stelt paarden in staat om te anticiperen op negatief gedrag van mensen.”

Het is al langer bekend dat paarden bijzonder sociaal vaardig zijn. Maar nu is aangetoond dat ze ook onderscheid kunnen maken tussen verschillende emoties van een andere soort.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd