Een oververhitte aarde zorgt voor meer armoede en meer geweld

Wat gebeurt er als de aarde de komende honderd jaar opwarmt? Wetenschappers bogen zich over deze vraag en schetsen nu een pessimistisch scenario. Klimaatverandering zorgt er mogelijk voor dat meer mensen in armoede leven en dat er meer geweld is.

Professor Solomon Hsiang van de universiteit van California in Berkeley presenteerde de resultaten van een recent onderzoek, waarbij economische data en klimaatgegevens zijn vergeleken.

Bbp daalt
Zo daalt het wereldwijde bruto binnenlands product aan het eind van deze eeuw met 23 procent als er niets wordt gedaan aan klimaatverandering. Dit treft vooral de armste landen nabij de evenaar, zoals landen in Azië, Afrika en Zuid en Midden-Amerika. Hierdoor zal de kloof tussen arm en rijk groter worden. Landen op hogere breedtegraden – zoals Noorwegen, Zweden en Canada, maar ook Nederland en België – profiteren juist weer van klimaatverandering. Volgens Hsiang is het de grootste herverdeling van rijkdom van de armen naar de rijken in de geschiedenis van de mensheid.

Twee simulaties van de aarde in 2100: links oververhit, rechts met een zwaar klimaatbeleid. Des te rijker de landen, des te meer ze gloeien. Een oververhitte aarde (links) herverdeelt rijkdom van arme naar rijke landen.
Twee simulaties van de aarde in 2100: links oververhit, rechts met een streng klimaatbeleid. Des te rijker de landen, des te meer ze gloeien. Een oververhitte aarde (links) herverdeelt rijkdom van arme naar rijke landen.

Toename van geweld
Is het veertig graden Celsius buiten? Waarschijnlijk heb je geen zin om te werken en zit je liever met een koud drankje in de schaduw. De temperatuur heeft een grote invloed op hoe mensen zich gedragen. Zo zorgt een hoge temperatuur voor een lagere productiviteit, maar er is meer. Klimaatverandering zorgt ervoor dat meer kinderen op jonge leeftijd sterven en dat geweld toeneemt.

Neem een land als China. Dit land is in de toekomst niet in staat om zijn bevolking te voeden. Timothy Snyder, auteur van het boek ‘Black Earth: The Holocaust as History and Warning‘, beweert dat het wel eens flink uit de hand kan lopen. China heeft namelijk zicht op de gigantische grondstoffen van Rusland (een land dat flink profiteert van klimaatverandering) en de grens tussen deze twee landen is flinterdun. Hij noemt in zijn boek het voorbeeld dat de Nazi’s in de jaren dertig jaloers waren op de haast onuitputtelijke bron van olie, graan, grondstoffen en arbeidskracht in Oost-Europa.

Nu is China geen Nazi-Duitsland en hebben de Chinezen technologie en wetenschap omarmt in de strijd tegen klimaatverandering, maar als de geschiedenis ons iets leert, dan is het wel dat overheden soms niet altijd even rationeel reageren op bedreigingen.

In wat voor wereld wil jij leven?
“We moeten ons aanpassen”, zegt Hsiang. “Dit is moeilijk, omdat het duur is, maar dankzij innovatie en nieuwe technologieën gaan de kosten omlaag.” Het is goed dat we nu al bezig zijn met het analyseren van de toekomstige aarde. vindt de onderzoeker. “We kunnen zelf bepalen in wat voor soort wereld we willen leven. Daarnaast kunnen we de schade zoveel mogelijk beperken.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd