Overgewicht is nog veel gevaarlijker dan gedacht

Nieuw onderzoek veegt het idee dat ‘een beetje overgewicht’ gezond is, van tafel.

Een BMI tussen de 18,5 en 25 wordt op dit moment als gezond beschouwd. Maar er zijn studies die suggereren dat mensen met een BMI hoger dan 25 langer leven. Wat ertoe geleid heeft dat sommigen weer concluderen dat een beetje overgewicht heel gezond is. Maar deze studies vertellen waarschijnlijk echter niet het hele verhaal, zo vermoedden onderzoekers van de universiteit van Bristol. Ze wijzen erop dat vroege stadia van ernstige ziekten, maar ook ongezond gedrag (zoals roken) kan leiden tot een lager BMI én een hogere sterftekans. En zo kan het líjken alsof een iets hoger BMI gezonder is, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet het geval is. Dat eerdere studies dat wel suggereerden, komt doordat zij vaak afgaan op grote datasets waarin dan een verband wordt gevonden tussen een hoger BMI en een lagere sterftekans, maar waar niet uit kan worden afgeleid dat een hoger BMI ook echt de oorzaak van zo’n lagere sterftekans is.

WIST JE DAT…

…onderzoekers recent een pleister hebben ontwikkeld die vet kan laten verdwijnen?

Andere aanpak
De onderzoekers van de universiteit van Bristol besloten dan ook onderzoek te gaan doen naar het causale effect van (mild) overgewicht. Ze maakten daartoe gebruik van de gegevens van 30.000 ouders en hun kinderen. Normaal gesproken wordt er gekeken hoe de sterfte onder de ouders verband houdt met hun eigen BMI. Maar dit keer keken de onderzoekers naar het verband tussen de sterftekans van ouders en het BMI van hun kinderen. Ze wijzen erop dat er een sterke correlatie is tussen het lichaamsgewicht en BMI van ouders en kinderen, vanwege erfelijke factoren én omdat zij in dezelfde omgeving wonen. Door naar het BMI van kinderen te kijken, kun je dus een beeld krijgen van het BMI van de ouders. Maar dat BMI van de kinderen wordt niet beïnvloed door eventuele BMI-verlagende ziekten die de ouders onder de leden hebben. Dus door te kijken naar het verband tussen de sterftekans van ouders en het BMI van de kinderen, kun je een beeld krijgen van het verband tussen sterftekans en BMI zonder dat andere factoren die van invloed kunnen zijn op de sterftekans en het BMI van invloed zijn. In andere woorden: in zo’n onderzoek komt het ware causale verband bovendrijven.

De resultaten
En wanneer de onderzoekers deze aanpak hanteerden – en dus het BMI van de kinderen gebruikten in plaats van dat van de ouders zelf – bleken de schijnbaar schadelijke effecten van een laag BMI enorm af te nemen, terwijl de schadelijke effecten van een hoog BMI veel groter waren dan in eerdere analyses. De resultaten suggereren dan ook dat eerdere studies de schadelijke effecten van mild overgewicht enorm onderschat hebben. “En onze bevindingen onderschrijven het huidige advies om een BMI tussen de 18,5 en 25 te handhaven,” aldus onderzoeker David Carslake.

De bevindingen van Carslake en collega’s zijn verschenen in het blad International Journal of Epidemiology. De bevindingen zijn extra verontrustend nu uit recent onderzoek blijkt dat het aantal mensen met overgewicht rap toeneemt.

Bronmateriaal

"Harmful effects of being overweight underestimated" - University of Bristol

Afbeelding bovenaan dit artikel: TeroVesalainen / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd