Oudste wijn ter wereld ontdekt in Georgië

Hier werd rond 6000 voor Christus al wijn gemaakt!

Die conclusie trekken archeologen op basis van opgravingen in een gebied dat zo’n 50 kilometer ten zuiden van Tbilisi ligt. In het gebied zijn de resten van twee dorpjes te vinden die tussen 6000 en 4500 voor Christus bewoond werden. En tussen de resten van de dorpjes ontdekten de onderzoekers aardewerk dat zo’n 6000 jaar oud is en nog steeds restjes herbergt van de etens- en drinkwaren die in deze potten werden opgeslagen.

Wijnsteenzuur
Een analyse van die restjes wijst uit dat de bewoners van deze dorpjes zo’n 8000 jaar geleden al druk in de weer waren met het maken van wijn. In het aardewerk troffen de onderzoekers namelijk verschillende sporen van wijn – waaronder wijnsteenzuur – aan. En daarmee hebben de onderzoekers de oudste wijn ooit ontdekt.

Iran
De in Georgië aangetroffen wijn is iets ouder dan de oudste wijn die we tot voor kort kenden en in Iran werd teruggevonden. Die sporen van wijn – afkomstig uit het Zagrosgebergte – zijn tussen de 7000 en 7400 jaar oud. Hoewel indrukwekkend, werd er dus veel eerder al op de grens van Oost-Europa en West-Azië wijn gefabriceerd.

De opgravingen vonden plaats in Georgië, zo’n vijftig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Tbilisi. Afbeelding: Stephen Batiuk.

De bakermat
Mogelijk is Georgië dan ook de plek waar het allemaal begon. “Wij geloven dat dit het oudste bewijs is voor een in het wild voorkomende Euraziatische druivenstok die puur voor de productie van wijn werd gedomesticeerd,” vertelt onderzoeker Stephen Batiuk. “De gedomesticeerde versie van het fruit kent wereldwijd meer dan 10.000 variaties aan tafeldruiven en wijndruiven. Georgië alleen herbergt al zo’n 500 verschillende wijndruiven, wat suggereert dat druiven in deze regio al heel lang geleden gedomesticeerd zijn en al lang met elkaar gekruist worden (…) De wortels van de Euraziatische wijnstok – die nu goed is voor 99,9 procent van de wijn die vandaag de dag wereldwijd gemaakt wordt – liggen in de Caucasus.”

Onderzoek suggereert dat de wijnstok uitbundig groeide in het gebied. De regio moet duizenden jaren geleden net zo geschikt zijn geweest voor het maken van wijn als Frankrijk en Italië nu zijn. En waarschijnlijk speelde de wijn ook een centrale rol in de Neolithische samenleving. De wijn werd mogelijk gebruikt tijdens (religieuze) feesten, maar ook tijdens de maaltijd en als medicijn.

Bronmateriaal

"Archaeologists find earliest evidence of winemaking" - University of Toronto

Afbeelding bovenaan dit artikel: Judyta Olszewski

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd