Oudste voetstappen van olifantenkudde ontdekt

In de woestijn van Abu Dhabi hebben onderzoekers zeven miljoen jaar oude voetstappen van veertien olifanten gevonden.

Het zijn de oudste sporen die ooit van een olifantenkudde zijn teruggevonden. De onderzoekers beschrijven hun ontdekking in het blad Biology Letters.

Oude sporen, nieuwe conclusies
De sporen zijn niet helemaal nieuw voor de wetenschap. Enkele jaren geleden werden deze al gevonden. Maar nu pas kunnen de onderzoekers concluderen welk verhaal de voetstappen vertellen. Om het verband tussen de voetstappen te ontdekken, lieten de wetenschappers een vlieger met daaraan een camera op. De onderzoekers moesten wel hun toevlucht nemen tot deze aanpak: de stappen zijn te klein om op satellietfoto’s te worden waargenomen. Met behulp van de camera werden verschillende foto’s van het gebied gemaakt die vervolgens weer aan elkaar werden geplakt. Zo konden de onderzoekers patronen in de sporen ontdekken.

De route die de olifanten aflegden. Afbeelding: © Mauricio Antón

Analyse
Uit een analyse blijkt dat de sporen toebehoren aan een groep bestaande uit dertien olifanten. Daarnaast zijn er ook voetstappen gevonden van een olifant die zich in zijn eentje voortbewoog. Zijn voetstappen zijn over een lengte van maar liefst 260 meter bewaard gebleven.

Sociaal
De wetenschappers zijn vanzelfsprekend in hun nopjes met de oeroude voetstappen. Ze kunnen aan de hand van de stappen namelijk meer leren over het sociale leven van de voorouders van de moderne olifant. Vooralsnog wijzen de voetstappen erop dat er veel overeenkomsten zijn tussen de moderne olifant en de voorouders daarvan. Ook de oude olifanten verplaatsten zich in groepen die door een volwassen vrouwtje werd aangevoerd. Zo’n groep bestond uit olifanten van verschillende groottes en er was waarschijnlijk zelfs één jong bij. Ook ontdekten de onderzoekers dat mannetjes vroeger (net als nu) in hun eentje rondtrokken. Een andere belangrijke conclusie is dat zich in de woestijn van Abu Dhabi ooit olifanten bevonden. De moderne olifant komt namelijk niet in dit gebied voor.

De gevonden sporen. Foto: © Brian Kraatz / Olga Otero.

Het is overigens niet helemaal duidelijk welke olifantensoort de sporen achterliet. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de soort Stegotetrabelodon syrticus. Als dat het geval is, lijkt deze in sociaal opzicht aardig op de moderne olifant. Maar qua uiterlijk zijn er grote verschillen. Zo had deze olifant bijvoorbeeld slagtanden op zowel zijn onder- als bovenkaak (zie ook de foto helemaal bovenaan dit artikel).

Bronmateriaal

"Desert footprints reveal ancient origins of elephants’ social lives" - Yale.edu
"Tracksite Press Page" - Mleisa1.wordpress.com
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door © Mauricio Antón.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd