Oudste plant-achtige fossielen ooit ontdekt

  Het gaat om 1,6 miljard jaar oude algen die erop wijzen dat ingewikkelde levensvormen veel eerder ontstonden dan gedacht.

  Onderzoekers ontdekten de fossiele resten van de algen in sedimentaire gesteenten in Centraal-India. Het gaat waarschijnlijk om rode algen. “Je kunt niet 100 procent zeker zijn over zulk oud materiaal, aangezien DNA ontbreekt, maar de eigenschappen komen mooi overeen met de vorm en structuur van rode algen,” vertelt onderzoeker Stefan Bengtson.

  De oudste rode algen die ons tot voor kort bekend waren, waren zo’n 1,2 miljard jaar oud. De fossielen die nu zijn aangetroffen, zijn maar liefst 400 miljoen jaar ouder en verreweg de oudste plantachtige fossielen die onderzoekers ooit hebben gevonden. Het is een belangrijke ontdekking die een beter beeld geeft van de evolutie van het leven op aarde.

  Aangenomen wordt dat de eerste levensvormen op aarde zo’n 3,5 miljard jaar geleden het levenslicht zagen. Het gaat dan om eencellige organismen die in tegenstelling tot de latere eukaryoten geen celkern en organellen bezaten. Pas veel later – zo’n 600 miljoen jaar geleden – wonnen de grote, meercellige eukaryoten terrein. Tot op heden zijn maar weinig vroege eukaryoten teruggevonden en dat bemoeilijkt de reconstructie van de stamboom van het leven enorm. Met de ontdekking van de 1,6 miljard jaar oude rode algen weten onderzoekers nu dat de geavanceerde meercellige levensvormen veel eerder ontstonden dan gedacht en dat die stamboom van het leven dus moet worden herzien.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd