Oudste hol van viervoeter gevonden

Een professor en zijn studenten hebben in Pennsylvania een zeer oud hol ontdekt. Het zou hebben toebehoord aan een amfibie. De onderzoekers dateerden de gefossiliseerde restanten van de oude verblijfplaats op 350 miljoen jaar. Daarmee is de verblijfplaats zonder enige twijfel het oudste hol van een viervoeter dat ooit werd aangetroffen.

Hoe de bewoner van dit hol er ooit uit heeft gezien, is onduidelijk. Vaststaat dat het een uit de kluiten gewassen dier moet zijn geweest; zijn voetafdrukken staan nog in de gesteenten.

Sediment
Het hol is nu gevuld met versteende sedimenten, maar de trechtervormige ingang is nog duidelijk zichtbaar. Achter de ingang ligt een tunnel die weer uitkomt in het hol.

WIST U DAT…

…onlangs ook al het oudste dierenfossiel ter wereld werd gevonden?

Erosie
In eerste instantie dachten de onderzoekers nog dat het hol mogelijk het gevolg was van erosie. Maar al snel bleek dat te vergezocht. De onderzoekers zijn er zeker van dat het hol aan een viervoeter toebehoorde. Stelt u zich daar echter niet teveel van voor. Dit dier leefde nog voordat zoogdieren ontstonden en was waarschijnlijk een vroeg reptiel of amfibie.

Nog meer
De onderzoekers vermoeden dat er wereldwijd nog veel meer van dit soort oude holen in gesteenten verborgen liggen. Daarom is deze ontdekking en de studie ernaar zo belangrijk; nu weten mensen waar ze naar moeten zoeken.

Bovenstaande foto is van de hand van een medewerker van de Kutztown University.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd