Oudste genen zijn niet de belangrijkste

Wetenschappers dachten altijd dat de genen die organismen als eerste ontwikkelden het hardst nodig waren om te overleven. Maar onderzoek onder fruitvliegjes laat iets heel anders zien. Een fruitvlieg heeft ongeveer één derde van zijn genen nodig om te overleven. En die genen zijn lang niet allemaal even oud; ook de jongste genen dragen hun noodzakelijke steentje bij.

De onderzoekers creëerden een aantal bijzondere fruitvliegen. De dieren beschikten over een stofje waarmee specifieke genen konden worden uitgeschakeld.

Oud v.s. jong
In één groep fruitvliegjes schakelden de onderzoekers de 195 genen die minder dan 35 miljoen jaar geleden ontstaan waren uit. In de andere groep werden 245 veel oudere genen buiten spel gezet. In beide groepen stierf 30 procent van de vliegjes.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs het tipsy-gen hebben ontdekt?

Allemaal nodig
Toen de onderzoekers gingen uitzoeken hoe de dieren aan hun einde waren gekomen, zagen ze dat zowel de jonge als oude genen van groot belang zijn. Zelfs genen die nog maar relatief kort ‘meededen’ waren hard nodig.

De onderzoekers concluderen dat nieuwe genen vanaf het begin relaties onderhouden met de oude genen en gezamenlijk een functie ontwikkelen. Wanneer deze functie ook echt nodig is en werkt, wordt de nieuwkomer al snel onmisbaar.

Bronmateriaal

"New genes needed for survival too" - Newscientist.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd