Oudste gefossiliseerde bos blootgelegd

Wetenschappers hebben het oudste gefossiliseerde bos ter wereld blootgelegd. En dat levert heel wat nieuwe informatie op.

Het bos bevindt zich in de staat New York, in de Catskill Mountains. Het bos is zeker 385 miljoen jaar oud.

Onderzoek
Het bos werd aan het begin van de twintigste eeuw reeds ontdekt. En hoewel we het bos dus al een tijdje kennen, is er heel weinig van bekend. Lang bleef onderzoek namelijk beperkt tot kleine onderdelen van het bos die door musea aan het begin van de twintigste eeuw waren verkregen. Veldonderzoek was onmogelijk. Maar daar is nu verandering in gekomen. Werkzaamheden aan een dam in de buurt stelden de onderzoekers eindelijk weer eens in de gelegenheid om de grondvesten van dit oude bos onder de loep te nemen. “Voor het eerst konden we regelen dat zo’n 1300 vierkante meter grond voor onderzoek werd vrijgemaakt,” vertelt onderzoeker Chris Berry.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs een natuurlijk Pompeii hebben gevonden? Een 298 miljoen jaar oud bos dat door toedoen van as perfect bewaard is gebleven.

Vondsten
En het onderzoek dat volgde, heeft heel wat nieuwe informatie opgeleverd. Zo vonden ze de fundamenten van de tien meter hoge Gilboa-boom: duizenden wortels die zich in een cirkel uitstrekten. Ook werden heel wat houten horizontaal gelegen stammetjes aangetroffen. Deze waren tot wel vijftien centimeter dik en zouden toebehoren aan de plant aneurophytalean progymnosperm. Een bijzondere vondst, want deze plant kenden we eerder alleen maar van zijn verticale takken. Ook werden sporen van de plant Lycopsida teruggevonden.

“Dit alles demonstreert dat het ‘oudste bos’ ecologisch gezien veel complexer was dan gedacht.” Ook wijst het onderzoek erop dat er in het hout veel meer koolstof zat opgeslagen dan wetenschappers vermoedden. “Dit (die informatie, red.) stelt ons in staat om preciezer te speculeren over de manier waarop de evolutie van bossen de aarde veranderde.”

De wetenschappers in actie. Foto's: Cardiff University.

Bronmateriaal

"Oldest fossilised forest revealed" - Cardiff.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door alex yosifov (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd