Ouders besteden meer tijd aan hun kinderen dan vroeger

Onderzoek toont aan dat ouders in de meeste westerse landen – waaronder Nederland – meer tijd met hun kinderen doorbrengen dan hun eigen ouders in de jaren zestig deden.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de universiteit van Californië (Irvine) in het blad Journal of Marriage and Family. Ze baseren zich op gegevens uit de Multinational Time Use Study Harmonized Simple Files. Deze gegevens draaiden om ouders tussen de 18 en 65 jaar oud met minstens één kind onder de dertien jaar. Tussen 1965 en 2012 hielden meer dan 122.000 ouders uit Nederland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje, Slovenië en Italië voor dit onderzoek een dagboek bij met daarin hun dagelijkse activiteiten. Uit de gegevens bleek dan ook onder meer hoeveel tijd ouders kwijt waren aan de zorg voor hun kinderen. “Van het voorbereiden van hun maaltijden en tussendoortjes tot het voeden en badderen, het verwisselen van luiers en kleding, op bed leggen, ‘s nachts eruit moeten, onbetaald oppassen, medische zorg, voorlezen en spelen, maar ook toezicht houden op en helpen met huiswerk,” somt onderzoeker Judith Treas op. Omdat de gegevens een lange periode (1965 tot 2012) besloegen, konden de onderzoekers vaststellen hoeveel tijd twee verschillende generaties aan hun kinderen besteedden.

Meer tijd
Uit het onderzoek blijkt dat ouders in bijna alle onderzochte landen vandaag de dag meer tijd besteden aan de zorg voor hun kinderen dan hun ouders vijftig jaar geleden deden. In 1965 besteedde een moeder gemiddeld dagelijks 54 minuten aan de zorg voor de kinderen. In 2012 besteedden moeders bijna twee keer zoveel tijd aan de zorg voor hun nageslacht: 104 minuten per dag. De tijd die vaders met hun kinderen bezig zijn, nam nog veel sterker toe: van 16 minuten per dag (in 1965) naar 59 minuten per dag (in 2012).

“In 1965 besteedde een moeder gemiddeld dagelijks 54 minuten aan de zorg voor de kinderen. In 2012 besteedden moeders bijna twee keer zoveel tijd aan de zorg voor hun nageslacht: 104 minuten per dag”

Opleidingsniveau
De hierboven genoemde resultaten zijn gebaseerd op de gegevens van alle ouders (ongeacht hun opleidingsniveau). Een iets ander beeld krijgen we, wanneer we de gegevens van hoger- en lageropgeleiden van elkaar scheiden. Dan blijkt dat hogeropgeleiden aanzienlijk meer tijd aan de zorg voor hun kinderen besteden dan lageropgeleiden. Hogeropgeleide moeders waren gemiddeld 123 minuten per dag bezig met de zorg voor hun kinderen. Lageropgeleide moeders ongeveer 94 minuten. Hoger- en lageropgeleide vaders waren respectievelijk 74 en 50 minuten per dag druk met de zorg voor hun kinderen. Het is enigszins verrassend, vindt Treas. In 1965 besteedde een moeder gemiddeld dagelijks 54 minuten aan de zorg voor de kinderen. In 2012 besteedden moeders bijna twee keer zoveel tijd aan de zorg voor hun nageslacht: 104 minuten per dag. De tijd die vaders met hun kinderen bezig zijn, nam nog veel sterker toe: van 16 minuten per dag (in 1965) naar 59 minuten per dag (in 2012). Deze getallen zijn gebaseerd op alle onderzochte ouders (ongeacht hun opleidingsniveau).

WIST JE DAT…

…de door veel kinderen geadoreerde Disney-prinsessen niet zo onschuldig zijn als ze eruitzien?

Frankrijk
Zoals eerder gezegd besteden ouders in bijna(!) alle onderzochte landen meer tijd aan hun kinderen dan hun eigen ouders vijftig jaar geleden deden. Er is namelijk één land waarin dat niet het geval is: Frankrijk. In dit land is de tijd die moeders aan de zorg voor hun kinderen besteden, afgenomen. Met name lageropgeleide moeders besteden daar minder tijd aan hun kinderen, terwijl zowel hoger- als lageropgeleide vaders meer tijd aan de zorg voor de kinderen zijn gaan besteden.

Volgens de onderzoekers is goed te verklaren dat ouders vandaag de dag meer tijd aan hun kinderen besteden dan vroeger. Intensief ouderschap is de norm geworden. Ouders zijn ervan overtuigd dat de tijd die zij met hun kinderen doorbrengen een stempel drukt op de cognitieve ontwikkeling, het gedrag en de prestaties van hun kinderen. “Moderne vaders willen ook meer betrokken zijn bij het leven van hun kinderen dan hun eigen vaders waren. Deze overtuigingen houden de hogeropgeleiden in hun greep en verspreiden zich ook steeds meer onder lageropgeleiden.” Waarom Frankrijk een vreemde eend in de bijt is, is onduidelijk. Wellicht zijn de Fransen van mening dat het met de kinderen ook wel goed komt wanneer de ouders hun levensstijl niet drastisch omgooien.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd