Ouders beïnvloeden hoe snel hun kinderen verouderen

rsz_1karekiet

Nieuw onderzoek van een Zweedse universiteit suggereert dat de snelheid waarmee je ouder wordt, in ieder geval deels afhankelijk is van je ouders. Tenminste: als je een grote karekiet bent.

De onderzoekers richtten zich tijdens hun studie op telomeren: de uiteinden van chromosomen. Hoe langer deze telomeren zijn, hoe langer de chromosomen goed kunnen functioneren. Naarmate we ouder worden, worden de telomeren korter. Hoe langer je telomeren aan het begin van je leven zijn, hoe gunstiger het dus is. Maar waarom heeft de één aan het begin van zijn leven langere telomeren dan de ander? Zweedse onderzoekers wilden dat graag achterhalen. “Het is opmerkelijk dat er al zo vroeg in het leven zulke grote verschillen zijn tussen individuen, zowel als we het hebben over mensen als wanneer we het hebben over dieren,” stelt onderzoeker Asghar Muhammad.

Grote karekieten
De onderzoekers gebruiken tijdens hun studie gegevens van grote karekieten die tijdens een dertig jaar durend ander onderzoek verzameld waren. Ze hoopten zo te achterhalen welke erfelijke factoren invloed uitoefenen op de lengte van telomeren van jonge grote karekieten. Doordat het andere onderzoek zo lang gelopen had, konden de onderzoekers de lengte van de telomeren van jonge grote karekieten vergelijken met de lengte van de telomeren van hun ouders toen die zelf jong waren.

Erfelijk en niet-erfelijk
Uit het onderzoek blijkt dat de lengte van de telomeren van grote karekieten net zo sterk afhankelijk is van erfelijke als van niet-erfelijke factoren. Hoe ouder een vrouwtje tegen de tijd dat haar jong ter wereld komt, is hoe langer de telomeren van het jong zijn. De niet-erfelijke factoren die invloed hebben op de lengte van de telomeren lopen sterk uiteen en houden met name verband met de vrouwtjes en niet met de mannetjes. Zo kan een vrouwtje het hormoonniveau of de antistoffen in het ei beïnvloeden en dat zijn factoren die invloed uitoefenen op hoe snel de telomeren tot de tiende levensdag van het jong korter worden.

De onderzoekers benadrukken dat er wel wat verschillen zijn tussen grote karekieten en mensen. Zo is uit eerder onderzoek onder mensen gebleken dat niet-erfelijke factoren die invloed uitoefenen op het uiteinde van chromosomen bij mensen juist geassocieerd worden met de vader en niet met de moeder. “Bij mensen is er een verband tussen de leeftijd van de vader en de lengte van de telomeren van het kind,” vertelt Muhammad. “Hoe ouder de vader, hoe langer de telomeren.”

Bronmateriaal

"How fast you age depends on your parents" - Lunduniversity.lu.se
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van Wikimedia Commons.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd