Oudere olifant is wijze leider

Naast mensen zijn leeuwen de grootste vijanden van de olifant. Maar wanneer een groep olifanten geleid wordt door een ouder vrouwtje heeft de leeuw er nog een hele dobber aan. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat oudere vrouwtjes de intenties van de leeuw beter kan voorspellen en er ook betere defensietechnieken op nahoudt.

De onderzoekers lieten groepen olifanten opnames van het gebrul van een leeuw horen. De oudere matriarchen (vrouwelijke leiders van de groep olifanten) reageerden daar veel adequater op dan de jongere leiders. De oudjes gingen sneller defensief denken en bereidden de kudde voor op het ergste. “Families die geleid worden door een oudere matriarch maken betere beslissingen omtrent de dreiging van roofdieren en dat maakt de individuen waarschijnlijk fitter,” vertelt onderzoeker Karen McComb.

Drie of één?
Uit het onderzoek van McComb blijkt dat olifanten sterker reageren op het geluid van drie leeuwen dan op het geluid van een enkel roofdier. Alle groepen reageerden op ongeveer dezelfde manier op de geluiden, maar alleen de families met een oude leider (zestig jaar of ouder) leken het gevaar echt serieus te nemen. Ze gingen sneller dicht op elkaar staan en vertoonden meer agressie.

WIST U DAT…

Dat klinkt als een mannetje
Hoe ouder de leiders waren, hoe gevoeliger deze en hun groep voor de geluiden waren. Overigens wil dat niet zeggen dat de oudere dieren gewoon wat paniekeriger zijn. De oudere vrouwtjes reageerden bijvoorbeeld heel rustig op de brul van vrouwelijke leeuwen. Dat wijst erop dat de leiders in staat zijn om onderscheid te maken tussen de brul van echt gevaarlijke en minder gevaarlijke leeuwen. Zelfs voor mensen is het lastig om dat onderscheid te kunnen maken. Waarschijnlijk heeft een olifant dan ook heel wat levenservaring nodig alvorens deze weet of een vrouwtje of een mannetje roept.

Het is voor het eerst dat onderzoekers aantonen dat oudere olifanten beter in staat zijn om belangrijke beslissingen te maken. De studie bevestigt maar weer eens hoe belangrijk de leider van de groep voor de individuele olifanten is. En dat laatste is ergens verontrustend: de matriarch is vaak ook de grootste van de groep en wordt door jagers als eerste afgeschoten.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd