Waarom oma domme keuzes maakt: ouderdom tast besluitvorming aan

oudemangeld
In tijden van crisis is het belangrijk dat er goede en verstandige beslissingen genomen worden. Uit recent onderzoek blijkt dat de beslissingen van oudere mensen niet altijd even goed uitpakken. Hoe ouder u bent, hoe minder u in staat bent om tijdens onzekere situaties een goede beslissing te nemen.

WIST U DAT…

…u wanneer u gestrest bent ook minder goed in staat bent om goede beslissingen te nemen?

Dat cognitieve functies verbeteren gedurende de adolescentie, pieken bij volwassenen en daarna afnemen bij het ouder worden, was al bekend. Gedragsveranderingen bij besluitvorming waren tot op heden nog niet bekend.

Wetenschappers van de Yale School of Medicineonderzochten of er een verband bestaat tussen leeftijd en besluitvorming. Tijdens een experiment werd gekeken hoe deelnemers, in de leeftijd van twaalf tot negentig jaar, omgingen met bekende en onbekende financiële risico’s. In de winstproef konden de deelnemers een keuze maken uit vijf dollar of de loterij waarbij nul tot acht dollar gewonnen kon worden. De verliesproef had een identieke opzet alleen met negatieve bedragen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat oudere mensen, in tegenstelling tot de middelbare leeftijdsgroep, minder risico’s nemen bij de winstproef en meer risico’s nemen bij de verliesproef. De ouderen namen beslissingen die resulteerden in het laagst verwachte resultaat. Zelfs de besluitvorming van de gezondste ouderen bleek door de ouderdom te zijn aangetast.

De gedachte was dat mensen van elke leeftijd in staat zijn eigen keuzes te maken met het oog op het verbeteren van de welvaart. De onderzoeksresultaten geven nu een hele andere kijk op deze gedachte. Hoewel de studie een verband heeft gevonden tussen leeftijd en besluitvorming, moet er nog meer werk worden verricht om het verband beter in beeld te krijgen.

Bronmateriaal

"With increased age comes decreased risk-taking in decision-making" –yale.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Cristian Bortes (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd