Oude Mongolen waren extreme vervuilers

koeblai

De aarde vervuilen: wij moderne mensen kunnen er wat van. Maar wetenschappers hebben nu ontdekt dat we onze meerdere moeten erkennen in de oude Mongolen: zij vervuilden de aarde nog erger dan wij dat vandaag de dag doen.

Dat stellen onderzoekers van de University of Pittsburgh in het blad Environmental Science & Technology. Uit hun onderzoek blijkt dat bij de productie van koper en zilver in het zuidwesten van China langdurig enorme hoeveelheden schadelijke zware metalen zijn vrijgekomen. Dat begon allemaal al zo rond 1500 voor Christus en duurde tot in de veertiende eeuw na Christus.

Erhai
De onderzoekers trekken die conclusies nadat ze sedimenten afkomstig uit het meer Erhai bestudeerden. Ze kozen voor dit meer omdat het zich dicht bij de beroemde zilvermijnen van Koeblai Khan (de kleinzoon van Dzjengis Khan) bevindt en er in het verleden bronzen kunstwerken uit die tijd zijn teruggevonden.

WIST JE DAT…

…duizenden mensen vanuit hun luie stoel op zoek zijn naar het graf van de moderne Dzjengis Khan?

Vervuilend
De onderzoekers ontdekten dat de loodvervuiling in het meer in het jaar 1300 een piek bereikte: 119 microgram per gram sediment. Daarmee waren de methodes waarmee de oude Mongolen ertsen wonnen zo’n drie tot vier keer vervuilender dan de methodes die we vandaag de dag gebruiken. “Sterker nog: de concentraties lood naderen het niveau waarop deze schadelijke effecten kunnen hebben op organismen in het meer,” zo stelt onderzoeker Aubrey Hillman. “Veel studies hebben lood- en metaalvervuiling uit het verleden gedocumenteerd, maar dit onderzoek is het eerste onderzoek dat aantoont dat de vervuiling in het verleden erger was dan deze vandaag de dag is. Het laat zien dat mensen het milieu veel langer dan gedacht al serieus beïnvloeden.”

Het is zelfs niet uit te sluiten dat de vervuiling – die dus teruggaat tot ver voor de jaartelling – ook vandaag de dag nog invloed heeft op dit gebied. “De processen om ertsen te winnen zouden ervoor gezorgd hebben dat zware metalen zich over een groot gebied en dus niet alleen het meer Erhai verspreidden,” stelt Hillman. Ongeveer een zesde van China’s akkerbouwgrond is anno 2015 aangetast door de accumulatie van zware metalen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd