Otters: goed voor 700 miljoen dollar aan emissierechten

Otters kunnen het broeikaseffect aanpakken. De dieren verwijderen voor elke vierkante meter kustwater die ze beslaan 0.18 kilogram koolstof uit de atmosfeer. Het zou dan ook van het grootste belang zijn dat de populatie groeit. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de centen.

Chris Wilmers van de Universiteit van Californië heeft het helemaal doorgerekend. Als de populatie otters langs de kust van Noord-Amerika weer net zo groot wordt als vroeger, kan deze 10^10 kilogram aan koolstof uit de atmosfeer houden. Die hoeveelheid is in de emissiehandel goed voor zo’n 700 miljoen dollar.

Hoe doen de otters dat? De dieren zijn gek op zee-egels. Door het aantal zee-egels terug te brengen, hebben algen een beter en langer leven. En die algen pakken vervolgens de hoeveelheid koolstof weer aan. Maar daarvoor moet de otterpopulatie eerst terug naar het niveau van de achttiende en negentiende eeuw. Op dit moment zijn er zo’n 70.000 otters in dit gebied. Dat zouden er vele malen meer moeten worden.

De emissiehandel is het verkopen en kopen van emissierechten. Emissierechten geven bedrijven en landen het recht om bepaalde stoffen die slecht zijn voor het milieu uit te stoten. Als de otters een belangrijk deel van de broeikasgassen laten verdwijnen, zou er netto gezien ook meer uitgestoten mogen worden. En daarvoor hoeven de rechten – die in dit geval 700 miljoen dollar zouden kosten – niet gekocht te worden, omdat de otters de gassen gratis en voor niks verwijderen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd