Wanneer ze uitademen, vliegen er tal van micro-organismen door de lucht, zo hebben onderzoekers ontdekt.

Onderzoekers bestudeerden een populatie orka’s in de Salish Sea. Wanneer de orka’s uitademden, hielden onderzoekers er een stok boven. Aan die stok zaten meerdere petrischaaltjes gebonden. De onderzoekers herhaalden dat trucje 26 keer en gingen vervolgens na welke micro-organismen zich allemaal in de door orka’s uitgeademde lucht – en nu dus op de petrischaaltjes – ophielden.

Bacteriën
De door de orka’s uitgeademde lucht bleek te wemelen van de bacteriën. De meest voorkomende bacteriën behoren tot de Staphylococcaceae-familie, de Bacillaceae-familie en de Vibrionaceae-familie. Ook werden er aardig wat schimmels in de uitgeademde lucht aangetroffen.

Ziekteverwekkers
De meeste bacteriën die in de uitgeademde lucht zaten, veroorzaken geen ziektes. Maar er werden ook een aantal ziekteverwekkende bacteriën aangetroffen, waaronder Staphylococcus epidermidis, S. aureus en Pseudomonas fluorescens. De onderzoekers wijzen erop dat deze microben ook onder mensen ziekte kunnen veroorzaken.

Resistentie

Dat de orka’s multiresistente bacteriën bij zich dragen, is ook slecht nieuws voor mensen. Zo kunnen deze bacteriën een gevaar vormen voor mensen die in de omgeving van de orka’s recreëren of werken. Tevens is het niet ondenkbaar dat mensen met deze bacteriën in aanraking komen als ze voedsel uit zee nuttigen.

Resistente bacteriën
Verder troffen de onderzoekers in de door orka’s uitgeademde lucht ook bacteriën aan die resistent zijn voor meerdere antibiotica. Grote vraag is natuurlijk hoe die resistente bacteriën in de longen van de orka’s terechtkomen. Het antwoord op die vraag hebben de onderzoekers niet. Maar ze merken op dat de orka’s leven in de buurt van de stad Victoria waar rioolwater alleen een primaire zuivering ondergaat. Mogelijk weten resistente bacteriën dan ook via het riool de weg naar zee te vinden.

Welk impact de bacteriën en schimmels op de orka’s hebben, is onduidelijk. De onderzoekers wijzen erop dat de bestudeerde populatie orka’s ernstig bedreigd wordt. De populatie telt slechts 78 individuen en zeker 75 orka’s uit deze groep hebben sinds 1998 het loodje gelegd. De populatie wordt bedreigd door menselijke activiteiten, veranderingen in het ecosysteem die het resultaat zijn van klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en een afname in beschikbare prooien. Voor een dier dat het door al deze factoren al moeilijk heeft en verzwakt is, kan een ziekteverwekker net de druppel zijn die de emmer doet overlopen en het dier fataal wordt.