Opwarming van de oceanen is voornamelijk onze eigen schuld

Het is al jaren een discussiepunt en dat zal het ook wel blijven, maar nieuw onderzoek bewijst maar weer eens dat wij mensen toch echt de veroorzakers zijn van de opwarmende oceanen.

Wetenschappers van het Lawrence Livermore National Laboratory bestudeerden de opwarming van de oceanen. Middels modellen brachten ze de opwarming van de laatste 50 jaar in kaart. Opvallend genoeg konden deze modellen de huidige temperatuur van de oceanen enkel ‘voorspellen’ wanneer de onderzoekers ook de stijgende uitstoot van broeikasgassen een plekje in het model gaven.

Test
“Wat wij probeerden te doen, is vaststellen of het geobserveerde patroon van opwarming door natuurlijke variaties alleen verklaard kan worden,” legt onderzoeker Peter Gleckler uit. “Alhoewel we meerdere tests met daarin de verschillende effecten van verschillende onzekerheden hebben uitgevoerd, konden we geen bewijs vinden dat de gelijktijdige opwarming van de bovenlaag van alle zeven zeeën enkel door natuurlijke variaties in het klimaat veroorzaakt wordt. En dus kan hij maar een ding concluderen. “Mensen hebben daarin een overheersende rol gespeeld.”

WIST U DAT…

Oceanen
Dat de onderzoekers ervoor kozen om de oceanen te bestuderen, is logisch. Wereldwijd zijn de bovenste lagen van de oceanen (tot 700 meter diepte) aan het opwarmen. Gemiddeld stijgt de temperatuur van dit water elk decennium 0,025 graden Celsius. De opwarming van de oceanen is minder groot dan de opwarming van het aardoppervlak. Toch denken onderzoekers dat de oceanen – vanwege de enorme hoeveelheid warmte die ze op kunnen slaan – ongeveer 90 procent van de warmte die de aarde de afgelopen 50 jaar extra tot zich heeft genomen, bevatten.

Het is niet voor het eerst dat onderzoekers de invloed van de mens op het veranderende klimaat proberen vast te stellen. Wel is het voor het eerst dat wordt vastgesteld hoe onzekerheden in modellen en observaties invloed hebben op de conclusie dat mensen voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de oceanen. “We hebben de factoren die de resultaten beïnvloeden van dichtbij bekeken. Dit onderzoek versterkt de conclusie dat een groot deel van de opwarming van de oceanen die de afgelopen 50 jaar heeft plaatsgevonden kan worden toegeschreven aan menselijke activiteiten.”

Bronmateriaal

"Study: Humans are primary cause of global ocean warming" - RDmag.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Horia Varlan (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd