Opwarming van de aarde gaat mogelijk sneller dan verwacht

graden

Hogere temperaturen leiden ertoe dat er ook meer natuurlijke broeikasgassen vrijkomen. En dat leidt tot een nog warmere aarde.

Wanneer wetenschappers uitspraken doen over hoe het klimaat zich gaat ontwikkelen dan kijken ze met name naar de antropogene uitstoot van broeikasgassen. Oftewel: de uitstoot die door ons mensen bewerkstelligd wordt. Maar ook de natuur stoot broeikasgassen uit. Zo geven meren bijvoorbeeld methaan af. Onduidelijk was lang hoe die natuurlijke uitstoot zich in de toekomst gaat ontwikkelen en van invloed is op het veranderende klimaat.

Vicieuze cirkel
Een nieuw onderzoek schept meer duidelijkheid en laat zien dat er sprake is van een vicieuze cirkel. Broeikasgassen die vrijkomen door het verbranden van fossiele brandstoffen leiden tot hogere temperaturen en die hogere temperaturen leiden ertoe dat er meer natuurlijke broeikasgassen vrijkomen en de aarde nog verder opwarmt. “Alles wijst erop dat wereldwijde opwarming veroorzaakt door mensen leidt tot een grotere uitstoot van natuurlijke broeikasgassen,” stelt onderzoeker Sivakiruthika Natchimuthu.

Geen hypothese
De afgelopen twee jaar werkte zij met haar onderzoeksgroep mee aan tal van onderzoeken die allemaal aantonen dat de natuurlijke uitstoot van broeikasgassen toeneemt als de aarde opwarmt. Tijdens het laatste onderzoek in deze reeks bestudeerden de onderzoekers de methaanuitstoot van drie meren. Uit dat onderzoek blijkt dat de methaanuitstoot opliep naarmate ook de temperatuur steeg. “Dit zijn geen hypotheses meer,” benadrukt onderzoeker David Bastviken. “Het bewijs neemt toe en de resultaten van gedetailleerd onderzoek zijn verrassend helder.”

Het zou betekenen dat de opwarming van de aarde veel sneller verloopt dan nu op basis van antropogene uitstoot alleen wordt aangenomen. Maar er is ook goed nieuws: het terugdringen van de antropogene uitstoot zou volgens dit onderzoek een dubbele zege zijn. Zo wordt de opwarming van de aarde niet alleen op een directe manier beperkt, maar ook op een indirecte manier: lagere temperaturen betekent namelijk ook een beperktere natuurlijke uitstoot.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd