‘Opwarming leidt in nabije toekomst tot veel meer overstromingen’

Met name in Centraal-Europa, de VS, Indonesië en delen van India en Afrika neemt de kans op overstromingen toe.

Daarvoor waarschuwen onderzoekers in het blad Science Advances. De studie voorspelt dat klimaatverandering ervoor zorgt dat extreme weersgebeurtenissen – zoals extreme regenval – niet alleen verergeren, maar ook vaker optreden. En daardoor zal de kans dat rivieren buiten hun oevers treden ook enorm toenemen. Het betekent dat er rap maatregelen moeten worden genomen om mensen beter tegen het water te beschermen. En in sommige gevallen zullen we zelfs geen andere keus hebben dan wat land aan het water af te staan.

Toename
Heel concreet voorspellen de onderzoekers dat het aantal mensen dat te maken krijgt met de 10 procent ernstigste rivieroverstromingen op veel plaatsen zal toenemen. In Afrika stijgt dat aantal mensen – als we geen extra beschermende maatregelen treffen – bijvoorbeeld van 25 miljoen naar 34 miljoen (in 2040). Volgens de onderzoekers zullen in Azië – als er niets gebeurt – zeker 156 miljoen mensen met overstromingen te maken krijgen. Het werkelijke aantal slachtoffers kan volgens de onderzoekers nog veel hoger liggen, omdat in de schattingen geen rekening is gehouden met bevolkingsgroei en een verdere verstedelijking.

Ontwikkelde gebieden
Maar ook westerse gebieden moeten natte voeten vrezen. Zo kan het aantal mensen dat te maken krijgt met de 10 procent ernstigste rivieroverstromingen in Noord-Amerika stijgen van 100.000 naar 1 miljoen (in 2040). En ook voor bijvoorbeeld Duitsland voorspellen de onderzoekers een verzevenvoudiging van het aantal mensen dat met ernstige overstromingen te maken krijgt. Hoewel het aantal mensen dat in ontwikkelde landen met overstromingen te maken kan krijgen, relatief laag is (omdat daar al veel geïnvesteerd wordt in beschermende maatregelen) is er verrassend genoeg ook in deze landen een grote behoefte aan adaptatie, zo concludeert onderzoeker Anders Levermann. “Mensen willen het beschermingsniveau dat ze nu hebben, handhaven (…) en daarom moet er in landen met een reeds redelijk goed beschermingsniveau veel gebeuren om dat op niveau te houden.”

Model
De onderzoekers baseren hun conclusies op computersimulaties, die weer geleid worden door een flinke dataset. “Hoewel deze data niet perfect is voor elke rivier tot in de meest afgelegen hoeken van de wereld, is het zeker voldoende voor plekken waar veel mensen wonen, waar veel financiële waarde zit en waar het overstromingsgevaar reëel is,” aldus onderzoeker Sven Willner.

De groeiende kans op overstromingen in de komende twee tot drie decennia is volgens de onderzoekers te herleiden naar reeds uitgestoten broeikasgassen en is dus niet meer te voorkomen. Hoe het in de jaren daarna zal gaan, hangt echter af van de broeikasgassen die we nog gaan uitstoten. Als we er niet in slagen onze uitstoot flink terug te dringen, ziet het er slecht uit. De onderzoekers voorspellen dat rivieroverstromingen dan in veel gebieden zo’n grote bedreiging vormen dat het niet eens mogelijk meer is om beschermende maatregelen te treffen en ons aan te passen aan de veranderde situatie. “Een verdere verandering van het klimaat moeten we zien te beperken,” benadrukt Levermann. “Niks doen is geen optie.”

Bronmateriaal

"Rivers Predicted to Jump Banks More Often as World Warms" - Lamont-Doherty Earth Observatory / Columbia University

Afbeelding bovenaan dit artikel: distel2610 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd