De opwarming beperken tot 1,5 graad Celsius: het kan nog!

Ons resterende koolstofbudget blijkt ietsje groter dan gedacht.

Eind 2015 kwam er dan eindelijk een nieuw klimaatakkoord te liggen: het klimaatakkoord van Parijs. En in dat akkoord beloofden landen wereldwijd ernaar te streven dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius zou opwarmen. Sterker nog: de regeringsleiders wilden zelfs proberen om de opwarming te beperken tot 1,5 graad.

Is het mogelijk?
Het waren ambitieuze beloften. En verschillende wetenschappers hebben er reeds hun vraagtekens bij gesteld. Zo vroegen sommigen zich af of deze doelen in dit stadium nog wel haalbaar waren. In het blad Nature Geoscience komen onderzoekers nu echter met hoopgevend nieuws. Ze moeten namelijk concluderen dat het geofysisch gezien – dus puur naar de toestand van de aarde en het klimaat gekeken – nog mogelijk is om de opwarming van onze planeet tot maximaal 1,5 graad Celsius te beperken.

Ons budget
De onderzoekers trekken die conclusie onder meer op basis van modellen waarmee ze het resterende koolstofbudget berekenden: hoeveel CO2 kunnen we nog uitstoten als we niet willen dat de aarde meer dan 1,5 graad Celsius opwarmt? Uit het onderzoek blijkt dat er nog ruimte is om CO2 uit te stoten, maar die ruimte is wel zodanig beperkt dat we onze uitstoot snel terug moeten gaan dringen. “Dit paper laat zien dat de Parijs-doelen binnen bereik zijn,” stelt onderzoeker Michael Grubb. Tegelijkertijd maakt het paper inzichtelijk wat we van landen die beloofd hebben er alles aan te doen om de opwarming tot 1,5 graad te beperken, mogen verwachten.

880 miljard ton CO2
In 2015 lag de gemiddelde oppervlaktetemperatuur door toedoen van onze uitstoot 0,93 graden Celsius hoger dan in pre-industriële tijden. Dat betekent dat de aarde nog maximaal 0,57 graden Celsius mag opwarmen. En de onderzoekers hebben dus uitgezocht hoeveel broeikasgassen we met het oog op die 0,57 graden Celsius nog mogen uitstoten: 240 miljard ton koolstof oftewel 880 miljard ton CO2. Dat is vergelijkbaar met ongeveer twintig keer de jaarlijkse CO2-uitstoot van dit moment. Als we onze toekomstige uitstoot – dat is wel vanaf 2015, dus de tijd dringt – tot die 880 miljard ton CO2 weten te beperken, lijkt een maximale opwarming van 1,5 graad Celsius nog mogelijk.

Dat is heel hoopgevend. Zeker als je bedenkt dat het IPCC eerder schatte dat het resterende koolstofbudget zo’n vier keer lager uitviel (in dat scenario konden we vanaf 2015 dus nog maar vijf keer de huidige jaarlijkse hoeveelheid CO2-uitstoot, uitstoten). Tegelijkertijd neemt het niet weg dat er keiharde acties vereist zijn. Want ook nu blijkt dat we nog zo’n 880 miljard ton CO2 mogen uitstoten, is het hard nodig om onze uitstoot terug te dringen. En snel ook. “Hoe sneller de wereldwijde uitstoot begint af te nemen, hoe kleiner de kans op een grote verstoring van het klimaat en grote verstoringen van de economie die kunnen ontstaan als we -doordat we nu op korte termijn geen actie ondernemen – de uitstoot later nog sneller moeten terugdringen.”

Bronmateriaal

"New hopes for limiting warming to 1.5°C" - University of Exeter

Afbeelding bovenaan dit artikel: Free-Photos / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd