Opvallend: extraverte mensen blijken minder geneigd om zich te laten vaccineren tegen corona

En dat is best gek, want juist extraverte mensen zijn graag omringd door andere mensen. Daarom zou je denken dat zij zich tijdens de coronapandemie als eersten lieten vaccineren. Maar niets is minder waar.

De coronapandemie was voor velen een moeizame en zware tijd. Door het rondwarende coronavirus zaten we met z’n allen aan huis gekluisterd, waardoor we niet alleen werden afgezonderd van het virus, maar ook van fysieke sociale contacten. De komst van het coronavaccin veranderde dat gelukkig. Maar niet iedereen stond meteen om de coronaprik te springen. Sommige mensen hadden twijfels of zorgen over het vaccin. In een nieuwe studie hebben onderzoekers bestudeerd welke mensen nou het meest aarzelden om zich te laten vaccineren. En opmerkelijk genoeg gaat het om een groep mensen waar je dat het minst van zou verwachten.

Studie
De onderzoekers bestudeerden vragenlijsten die waren ingevuld door meer dan 40.000 Canadese volwassenen. De enquêtes waren tussen november 2020 en juli 2021 afgenomen. De vragen gingen met name over de persoonlijkheid van elke deelnemer. Dit werd getoetst door middel van het zogenoemde ‘Big Five-model’, dat extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid meet. Aanvullende vragen peilden hoe de respondenten over vaccinatie dachten. Een vraag was bijvoorbeeld: ‘als er een COVID-19-vaccin beschikbaar komt, wilt u dan worden gevaccineerd?’

Open en vriendelijk
De studie bevestigde enkele vermoedens van de onderzoekers. Zo blijkt bijvoorbeeld dat open en vriendelijke mensen eerder geneigd zijn om zich te laten vaccineren. “Dit zijn mensen die openstaan voor nieuwe dingen, nieuwe informatie en graag met de stroom meegaan,” zegt onderzoeker Melissa Baker. “Hetzelfde hadden we verwacht van mensen met een hoge mate van gewetensvol gedrag. Zij zijn detailgericht en grote planners.”

Extravert
Aan de andere kant waren degenen met een lage emotionele stabiliteit – of mensen met extreme emoties – minder geneigd om de coronaprik te halen. Ook dat lag in de lijn der verwachting. Wat de onderzoekers echter verrasten, was dat tevens extraverte mensen niet om het coronavaccin stonden te springen. Tot hun verbazing hadden extraverte mensen zelfs een 18 procent grotere kans om de prik te weigeren. “Dit was een behoorlijk verrassend resultaat,” vertelt Baker in gesprek met Scientias.nl. “Extraverte mensen hebben een hele sociale aard. Daarom hadden we verwacht dat zij juist bereid zouden zijn om zich te laten vaccineren. Dit zou hen weer in staat stellen om de wereld in te gaan en te socializen. Maar we vonden het tegenovergestelde.”

Verklaring
De vraag is natuurlijk wat hierachter schuilt: waarom is de extravert een vaccintwijfelaar? “Het is waarschijnlijk te herleiden naar een combinatie van verschillende zaken,” stelt Baker desgevraagd. “Mogelijk waren extraverte mensen al aan het socializen vóórdat de vaccins beschikbaar kwamen. De komst van het vaccin had in dit geval dus geen invloed op hun sociale interacties. Een andere verklaring is dat extraverte mensen de gevaren en de impact van COVID-19 bagatelliseerden, omdat het hun vermogen om te socialiseren belemmerde. Mogelijk waren ze sceptischer over de pandemie en daarom minder geneigd om zich te laten vaccineren. Een derde mogelijkheid is dat extraversie verband houdt met de voorkeur voor een bepaalde (politieke) overtuiging die sceptischer is jegens het coronavaccin en de pandemie.”

Persoonlijkheid
Al met al laten de bevindingen zien dat iemands persoonlijkheid een belangrijke rol speelt bij de keuze voor vaccinatie. “We wilden op een andere manier naar twijfels omtrent vaccins kijken,” zegt Baker. “Natuurlijk verklaart de politiek een deel hiervan, maar er zijn ook persoonlijke verschillen tussen mensen. Hoewel verschillende factoren uiteindelijk bepalen of iemand er al dan niet voor kiest om zich te laten vaccineren, blijkt zijn of haar persoonlijkheid een belangrijk aspect. Zoals gezegd zagen we dat extraverte mensen maar liefst 18 procent minder geneigd waren om het coronavaccin te halen dan introverte mensen. Dat is een flink percentage dat enkel door een persoonlijkheidskenmerk wordt veroorzaakt.”

Andere vaccins
Of extraverte mensen ook eerder aarzelen over andere vaccins? “Dat zou kunnen,” zegt Baker. “Als er twijfels bestaan over één vaccin, kan dit gemakkelijk ook voor andere vaccins gelden. Aan de andere kant bracht de coronapandemie heel andere sociale situaties met zich mee dan de meeste ziekten. De reactie op de pandemie werd op veel plekken onderworpen aan felle politieke discussies. In die zin kunnen we dus andere resultaten verwachten voor andere vaccins, waar soortgelijke extreme situaties niet spelen.”

Overtuigen
Tijdens de coronapandemie deden veel landen moeite om hun inwoners te overtuigen om de coronaprik te halen. Er werd met geld gegooid, extra vakantiedagen weggegeven en gratis bier verstrekt. Dit heeft misschien wel enkele priktwijfelaars overgehaald, maar waarschijnlijk niet de grootste groep. De bevindingen uit de nieuwe studie onthullen nu dat het mogelijk effectiever is om op een bepaalde groep mensen in te spelen. Bepaalde type berichtgeving kan bijvoorbeeld extraverte mensen toch over de streep trekken. “Nu we weten dat je een bepaald type persoonlijkheid moet bereiken, kunnen we nadenken over de boodschap die die persoon daadwerkelijk zal overtuigen,” merkt Baker op. “Gerichte berichtgeving kunnen daarbij nuttig zijn. Canada plaatste bijvoorbeeld advertenties waarin mensen werden aangemoedigd om zich te laten vaccineren omdat ‘het tijd was om weer herinneringen te gaan maken’. Een effectieve overredingstechniek kan dus zijn om extraverten eraan te herinneren dat het halen van een vaccin betekent dat ze weer de wereld in kunnen en op een veilige manier mensen kunnen zien.”

Kortom, de studie laat zien dat de keuze voor vaccinatie niet alleen wordt bepaald door bepaalde overtuigingen, zoals politieke voorkeuren. “Er bestaan ook inherente kenmerken van een persoon, zoals zijn of haar persoonlijkheid, die deze beslissing beïnvloeden,” aldus Baker. En dat is een interessant nieuw inzicht, dat mogelijk ook van pas komt bij toekomstige vaccinatiecampagnes tegen verschillende ziekten.

Bronmateriaal

"Extroverts More Likely to Resist Vaccines, Study Shows" - University of Texas at El Paso

Interview met Melissa Baker

Afbeelding bovenaan dit artikel: scyther5 van Getty Images (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd