Opvallend: deze stadsbewoners krijgen kleinere ogen door het bruisende stadsleven

Vogels die veel tijd doorbrengen in een stad, blijken zich evolutionair aan te passen aan de heldere stadsverlichting. Het resultaat: vijf procent kleinere ogen.

Wetenschappers onderzochten twee zangvogels die jaarrond in het centrum van de Texaanse stad San Antonio verbleven, namelijk de carolinawinterkoning en de rode kardinaal. De onderzoekers vergeleken vervolgens de grootte van de ogen van deze dieren met andere soortgenoten die in minder ‘lichtvervuilde’ gebieden vertoefden. De stadsbewoners hadden vijf procent kleinere ogen dan plattelandsvogels, zo schrijven de onderzoekers in hun paper in het wetenschappelijke vakblad Global Change Biology.

Het onderzoek laat zien dat vogels zich aanpassen aan de stedelijke omgeving. “Trekvogels passen zich niet aan, omdat zij de winter doorbrengen in een andere omgeving”, vertelt ecoloog Jennifer Phillips. “Dit betekent dat trekvogels het moeilijker hebben tijdens het broedseizoen, omdat zij zich dan moeten aanpassen aan het stadsleven.” Dit in tegenstelling tot andere vogels die wel jaarrond in de stad wonen en gewend zijn aan veel licht en lawaai.

Het is een interessant onderzoek, want alleen in de Verenigde Staten en Canada leven tegenwoordig drie miljard minder vogels dan in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Een flinke afname van 29%. Onderzoekers denken dat dit komt doordat het leefgebied van vogels is gefragmenteerd, o.a. door verstedelijking. “Mensen hebben – soms onbewust – een impact op hun omgeving,” zegt onderzoeker Todd Jones. “We weten niet of onze aanwezigheid goede of slechte gevolgen heeft voor vogels verderop in de straat. Stedelijke omgevingen verdwijnen niet, dus het is ook goed om te begrijpen hoe we omgevingen – zoals steden – kunnen aanpassen voor vogels die niet gewend zijn aan de stad.”

Onderzoekers hebben de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar de invloed van het stadsleven op vogels. Stadse vogels worden sneller volwassen, zijn agressiever, hebben een groter brein en zingen een toontje hoger. En aangezien vogels in de stad ongezonder eten, heeft dit ook weer een negatief invloed op de darmflora.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd