Oppervlak bepaalt wat stamcel later wordt

Een stamcel kan van alles worden: bijvoorbeeld een vetcel of bot. Onderzoeker Jianping Fu heeft nu ontdekt dat de omgeving waarin een stamcel groeit voor een groot deel bepaalt waar de stamcel later tot uitgroeit. Het onderzoek is belangrijk, omdat wetenschappers met een beetje manipulatie zo mogelijk zelf de latere toepassing van de stamcel kunnen bepalen.

Wetenschappers zijn reeds een beetje in staat om een stamcel te manipuleren door bepaalde groeifactoren te wijzigen. Maar nu blijkt ook het oppervlak een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling.

Fu plaatste een stamcel op dertien micron lange ‘paaltjes’ van siliconen. De stamcel ging enorm veel kracht op de paaltjes uitoefenen en dat wees erop dat deze uit zou groeien tot een vetcel. Maar toen Fu het oppervlak stijver maakte door de paaltjes in te korten, werden dezelfde familie stamcellen ingrediënten voor botten.

Het onderzoek geeft wetenschappers een steuntje in de rug. Zij zijn nu in staat om het lot van de stamcel te bepalen en te voorspellen en dat maakt de therapieën die op stamcellen gebaseerd zijn – bijvoorbeeld huidtransplantaties of reparaties aan de ruggenmerg – gemakkelijker.

Deze stamcel oefent veel druk uit op het oppervlak. Afbeelding: Jianping Fu

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd