Opnieuw bewezen: Facebook maakt echt niet gelukkig

Een nieuw experiment toont aan dat Facebook een negatieve invloed heeft op ons welzijn.

Het goede nieuws is dat stoppen met Facebooken al heel snel – binnen een week – leidt tot een betere levenskwaliteit. Dat stelt de Deense onderzoeker Morten Tromholt in het blad Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.

Onderzoek
Tromholt baseert zijn conclusies op een onderzoek onder 1095 Denen die allemaal op Facebook zaten. Alle proefpersonen vulden een vragenlijst in waarin onder meer hun emoties aan bod kwamen. Zo moesten ze bijvoorbeeld aangeven hoe enthousiast, gelukkig, eenzaam, depressief, verdrietig, boos of bezorgd ze op dat moment op een schaal van 1 tot 5 waren. Ook werd de proefpersonen gevraagd hoe tevreden ze op een schaal van 1 tot 10 op dat moment met hun leven waren. Vervolgens werden de proefpersonen in twee groepen ingedeeld. De ene groep mocht een week lang niet Facebooken. De mensen in de andere groep (de controlegroep) mochten in de week die voor hen lag gewoon blijven Facebooken. Op de laatste dag van het experiment vulden de proefpersonen opnieuw een vragenlijst in die grotendeels identiek was aan de lijst die ze aan het begin van het experiment hadden ingevuld.

Tevredener
Uit het onderzoek blijkt dat de mensen die een week lang niet op Facebook waren geweest na afloop van die week veel tevredener waren met hun leven. Ook ervoeren deze mensen na die week veel meer positieve emoties dan daarvoor.

WIST JE DAT…

…onderzoekers een testje hebben ontwikkeld dat je helpt om te achterhalen of je Facebook-verslaafd bent?

Zware gebruikers, opgelet!
Een weekje geen Facebook heeft dus een positief effect op het welzijn van mensen. Maar dat effect is niet bij alle mensen even groot, zo blijkt uit het onderzoek. De wijze waarop mensen voorafgaand aan het experiment Facebook gebruikten, blijkt daarbij van doorslaggevend belang te zijn. Zo was het positieve effect van een weekje zonder Facebook het grootst onder mensen die voorafgaand aan het onderzoek heel vaak op Facebook te vinden waren, mensen die Facebook passief gebruiken en mensen die geneigd zijn om anderen op Facebook te benijden.

Gedrag
Het suggereert volgens Tromholt dat je Facebook niet hoeft af te zweren om je welzijn op te krikken. Ook het aanpassen van je gedrag op Facebook kan al een verschil maken. “Als iemand veel op Facebook zit, zou deze Facebook minder moeten gebruiken om zijn welzijn te verbeteren. En als iemand geneigd is om anderen te benijden op Facebook, zou men de secties of specifieke vrienden op Facebook die dat gevoel oproepen, moeten vermijden,” schrijft Tromholt.

Het onderzoek is in lijn met eerdere studies die ook aantonen dat het (tijdelijk) stoppen met Facebooken mensen gelukkiger, minder gestrest en tevredener maakt. Meer weten over de negatieve én positieve effecten die het sociale medium op ons leven heeft? Lees er hier alles over!

Bronmateriaal

"The Facebook Experiment: Quitting Facebook Leads to Higher Levels of Well-Being" - Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd