Op zoek naar het verband tussen genen en succes

dna

Wat maakt mensen tot succesvolle teamleiders, verkopers of ondernemers? Jarenlang werden vragenlijsten ingezet om een antwoord te vinden op die vragen die de organisatiekunde bezighouden. Maar Rotterdamse wetenschappers gooien het nu over een heel andere boeg: zij kijken naar de genen.

“Wij gaan op zoek naar associaties tussen biomarkers en het succes van leiders, verkopers en ondernemers,” vertelt onderzoeker professor Willem Verbeke, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan Scientias.nl. Eén zo’n biomarker waarmee de onderzoekers aan de slag gaan, is genetica. Een andere interessante biomarker die wellicht in een later stadium aan bod komt, zijn onze hormonen.

Nieuwe benadering
“Dit is een hele nieuwe benadering van gedrag,” stelt Verbeke. “In de organisatiekunde wordt vrijwel altijd gebruik gemaakt van vragenlijsten. Maar zo’n vragenlijst is niet accuraat. Een biomarker is dat wel. Deze is erfelijk en onveranderlijk en kan ons dus veel meer vertellen over het succes, maar ook over het falen van mensen.”

Flintwave

Het onderzoek van Verbeke is ook terug te vinden op de website Flintwave.com: de eerste Nederlandse website waarop mensen geld kunnen doneren ten bate van een onderzoek dat ze een warm hart toedragen. Verbeke hoopt middels de site voldoende geld op te halen om bij heel veel mensen een grondige genetische analyse uit te voeren. Meer weten over het onderzoek of direct een gift doen? Klik dan hier!

Duizend leiders
Verbeke en zijn collega’s willen uiteindelijk de biomarkers van 1000 leiders, 1000 ondernemers en 1000 verkopers gaan bestuderen. Daarbij zal naar een groot deel van hun genoom worden gekeken, in de hoop associaties te vinden tussen waar deze mensen goed in zijn (hun kerncapaciteiten) en hun genen. “Dat is razend interessant. Eigenlijk is het een zeer diepgaande reflectie op jezelf.” Want genen liegen niet.

Implicaties
De implicaties van dit onderzoek kunnen verstrekkend zijn. Om daar een beeld van te schetsen, grijpt Verbeke terug op een studie die eerder werd uitgevoerd. “Uit eerder onderzoek is gebleken dat dragers van een bepaalde variant van een gen andere sociale omgangsvormen hebben en vooral succesvol zijn als wetenschappers of techneuten. Zij functioneren beter wanneer ze niet de hele tijd hoeven te praten en zich kunnen afzonderen.” Op basis van een genetische analyse kunnen dragers van dit gen het advies krijgen om wetenschapper of techneut te worden en te kiezen voor een omgeving waarin ze – ondanks die andere sociale omgangsvormen – toch kunnen excelleren. Want genen liegen niet, maar ze veranderen ook niet. “Je moet er dus mee leren omgaan.”

Jagers
Wat de genen van verkopers, leiders en ondernemers ons te vertellen hebben, weten we nu nog niet. Maar daar hopen Verbeke en zijn collega’s met hun Rotterdam Leadership Studie dus verandering in te brengen. “Een genetische analyse kan ook hierbij voor andere inzichten zorgen. Een voorbeeldje. Misschien denken de meeste verkopers: ik moet een goede jager zijn (ook wel hunter genoemd), dat wil zeggen dat ze voortdurend zoeken naar nieuwe dingen. Maar misschien blijkt straks uit ons onderzoek wel dat een goede verkoper niet alleen een goede jager is, maar ook goed in staat moet zijn om relaties te onderhouden.” Een genetische analyse kan dus duidelijkheid bieden over wat nu werkelijk een typische verkoper is of waarom bepaalde leiders bepaalde leiderschapsstijlen vertonen.

Werkgever

Niet alleen werkgevers kunnen hun voordeel doen met het onderzoek van Verbeke. Werknemers kunnen er ook baat bij hebben zichzelf door een genetische analyse beter te leren kennen. Door vanuit de biologie naar hun talenten te kijken, kunnen ze achterhalen waarom ze bijvoorbeeld elke keer tegen dezelfde problemen aanlopen of waarom ze juist op dat ene gebied zo succesvol zijn. En met die informatie kan een werknemer zichzelf ‘herscheppen’. Bijvoorbeeld door op zoek gaan naar een plekje waar hij of zij kan excelleren of een manier te vinden om met de genen die hij of zij gekregen heeft, optimaal te functioneren.

Organisatie
En die informatie kunnen we weer gebruiken om te toetsen of mensen wel zo geschikt zijn voor een bepaalde functie in de organisatie. Sterker nog: een genetische analyse kan ons helpen om hele bedrijven en instellingen beter te organiseren. En wel door ons bij de samenstelling van teams niet alleen te laten leiden door CV’s, ervaring en praatjes, maar ook door de genen. Zou een sollicitatiegesprek in de toekomst dan niet alleen bestaan uit een gesprek, een eventuele psychologische test, maar ook uit een genetische analyse? Verbeke sluit het niet uit. Hij wijst erop dat het in kaart brengen van de genen van een mens sterk in opkomst is. Het is een techniek die steeds goedkoper wordt en dus ook op steeds grotere schaal kan worden ingezet.

Maar voor het zover is, is er eerst nog veel werk aan de winkel voor Verbeke en zijn collega’s. “Dit onderzoek kan nog wel eens lange tijd doorgaan. Want na de genen, zou ik ook graag gaan kijken naar de hormonen en wat zij ons kunnen vertellen over hoe verkopers zich gedragen.” Maar uiteindelijk is het het harde werken wel waard, meent Verbeke. Biomarkers kunnen ons dingen over onszelf vertellen die we zelf niet eens weten. Ze kunnen inzicht scheppen in wie we werkelijk zijn. En Verbeke spreekt uit ervaring. “Natuurlijk heb ik ook een genetische analyse van mezelf gemaakt. Die analyse kon prima verklaren waarom ik wetenschapper ben geworden en heeft me ook meer vrede gegeven met mezelf.”

Bronmateriaal

"Rotterdam Leadership Studie" - Flintwave.com
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Apers0n (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd