Op warme dagen gebruiken politici makkelijkere woorden

Zonnige dag? Grotere kans dat je debatten beter begrijpt. Politici blijken namelijk op warme dagen makkelijkere woorden te gebruiken, zo ontdekte een team internationale onderzoekers. Dat effect is overigens bij oudere politici het grootst.

“Toen ontwikkelde het zich tot utopisch socialisme, met figuren als Robert Owen en Louis Blanc, die modelsamenlevingen bouwden – die uiteraard mislukten, omdat uit het kromme hout der mensheid nog nooit iets rechts getimmerd is.” Niet alleen de speeches van Thierry Baudet (FvD), zijn voor de gemiddelde burger lastig te volgen. Ook moties, debatten en zelfs verkiezingscampagnes zijn voor een grote groep Nederlanders niet toegankelijk vanwege de lastige taal die politici gebruiken. Zo ontoegankelijk, dat een meerderheid in de Tweede Kamer vorig jaar zelfs pleitte voor het ‘recht op begrijpelijke taal’.

Dat kan bereikt worden door ambtenaren actief mee te laten lezen met speeches en overheidsformulieren, maar versimpeling van taal kan ook uit een hele andere hoek komen, denkt een team internationale onderzoekers: namelijk door klimaatverandering. De wetenschappers ontdekten namelijk dat het taalgebruik van politici bij hoge temperaturen minder complex is. Maar of dat een positieve ontwikkeling is, valt nog te bezien.

Speechanalyses
Om tot deze conclusie te komen analyseerden de onderzoekers ruim zeven miljoen parlementaire toespraken van meer dan 28.000 politici uit acht verschillende landen: de Verenigde Staten, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en ook Nederland. Met behulp van geautomatiseerde tekstanalyse en wereldwijde meteorologische gegevens, vonden ze een duidelijk verband tussen temperatuur en taalcomplexiteit. Op warmere dagen gebruiken politici minder lange zinnen, minder complexe grammaticale structuren en minder abstracte woorden.

Besluitvorming
“Warmte wordt al lang in verband gebracht met een reeks negatieve gevolgen voor de gezondheid”, vertelt Risto Conte Keivab van het Max Planck Instituut in Duitsland. “Waaronder een hoger risico op verminderde productiviteit en cognitieve prestaties.” Dat dit effect ook bij politici te zien is, baart hem zorgen. “Zij werken namelijk in professionele omgevingen waar ​​precieze en complexe taal van cruciaal belang is.” Volgens de onderzoekers geeft dat aan dat hitte niet alleen impact kan hebben op een individu, maar ook op de maatschappij. Als hitte onze cognitieve vaardigheden kan aantasten, kan het daarmee mogelijk ook invloed hebben op besluitvorming op democratisch niveau, zo stellen de onderzoekers.

Klimaatverandering
‘De meeste beslissingen worden gelukkig niet in één dag gemaakt’, denk je misschien. Maar dat stelt de onderzoekers niet gerust. Hoewel de wetenschappers met enkel dit onderzoek geen directe uitspraak kunnen doen over de rol van klimaatverandering in politieke beslissingen, lijkt het er wel op dat klimaatverandering meer gevolgen kan hebben dan eerder werd gedacht. “Onze bevindingen tonen aan dat menselijk gedrag niet alleen wordt beïnvloed door bewuste keuzes, maar ook door omgevingsfactoren zoals temperatuur”, aldus Keivabu. “En dat kan belangrijke implicaties hebben voor onze democratieën. Het suggereert namelijk dat hittegolven de cognitieve prestaties van onze vertegenwoordigers kunnen aantasten en hun vermogen om complexe beslissingen te nemen kunnen beïnvloeden.”

Ouderen
Met name voor landen met oudere leiders kan dat een probleem vormen, vertelt Tobias Widmann van de Universiteit van Aarhus in Denemarken. Het effect van warmte op taalgebruik was namelijk nog sterker aanwezig bij oudere politici. “Waarschijnlijk komt dat doordat ouderen over het algemeen gevoeliger zijn voor extreme temperaturen, zeker vergeleken met hun jongere collega’s.” De gemiddelde leeftijd van Tweede Kamerleden in Nederland op dit moment 45 jaar. De invloed van de hitte op onze politiek is bij ons daarom minder groot dan in landen als de Verenigde Staten – waar de gemiddelde leeftijd in de senaat 65 is, en de presidentskandidaten Biden en Trump respectievelijk 81 en 77 jaar oud zijn.

Dat het taalgebruik van politici versimpelt, kan dus verschillende dingen betekenen. “Hoewel eenvoudiger taalgebruik het begrip en de betrokkenheid van het publiek kan vergroten, kan het ook wijzen op verminderde cognitieve prestaties als gevolg van hitte”, zegt Widmann. “Gezien de cruciale rol van politici in democratische processen zou de impact van extreme temperaturen op hun cognitieve prestaties diepgaande en verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de samenleving als geheel.” De onderzoekers roepen daarom op om ook om deze reden de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de planeet tegen te gaan.

Simpele presidenten
Gemakkelijk taalgebruik kan goed ingezet veel voordelen hebben. Zo blijkt dat de meeste presidentskandidaten van de Verenigde Staten kinderlijk taalgebruik gebruiken. Een analyse van de speeches van hedendaagse en historische Amerikaanse presidentskandidaten en presidenten onthult dat Trump, Bush en Cruz simpele woorden en makkelijke grammatica gebruiken om hun kiezers te overtuigen. Het niveau van toespraken verschilt flink. George W. Bush scoort het laagst. Qua grammatica lagen zijn speeches op één lijn met het taalgebruik van kinderen in groep 7 van de basisschool. Andere presidenten en presidentskandidaten gebruiken meer moeilijke woorden, maar nergens overstijgen de toespraken het taalgebruik van een gemiddelde zestienjarige.

Bronmateriaal

"
The effect of temperature on language complexity: Evidence from seven million parliamentary speeches
" -
iScience

Afbeelding bovenaan dit artikel: Yestock van Getty Images Signature

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd