‘Eén op de vijf mensen is in 2100 op de vlucht’

  Dat voorspellen Amerikaanse onderzoekers. De oorzaak van die enorme vluchtelingenstroom? Een stijgende zeespiegel.

  Doordat de aarde opwarmt, ijs smelt en de zeespiegel stijgt, zullen steeds meer mensen die in kustgebieden wonen in de problemen komen. De oplossing lijkt simpel: verhuizen naar verder landinwaarts gelegen gebied. Maar zo eenvoudig is het niet, zo waarschuwen onderzoekers van Cornell University in het blad Land Use Policy.

  Landbouwgrond
  Want ook landinwaarts zal weinig ruimte zijn voor de vluchtelingen afkomstig van de kust. Dat heeft verschillende oorzaken. Allereerst blijft de wereldbevolking maar groeien (tegen 2100 zullen er naar schatting zo’n 11 miljard mensen op aarde wonen). Die mensen hebben zelf ruimte nodig. Bovendien moeten al die 11 miljard monden gevoed worden en dat vereist akkers en dus nog meer ruimte. Naarmate oceanen en zeeën zich de vruchtbare kustgebieden en rivierdelta’s toe-eigenen, zal landinwaarts de vraag naar landbouwgrond alleen maar toenemen.

  Verwoestijning en oorlog
  Daar komt nog eens bij dat klimaatverandering er direct en indirect voor zal zorgen dat steeds meer gebieden onbewoonbaar zijn. Bijvoorbeeld doordat ze ten prooi vallen aan verwoestijning of veranderen in een oorlogsgebied (want waar veel mensen op elkaars lip zitten, ontstaan sneller conflicten). Daarnaast is het niet ondenkbaar dat we landinwaarts ook ruimte nodig hebben voor de aanleg van installaties die broeikasgassen – zoals CO2 – afvangen en ondergronds opslaan. “We zullen veel sneller dan we denken meer mensen op minder land hebben,” concludeert onderzoeker Charles Geisler.

  Bewustwording
  Volgens Geisler zijn veel beleidsmakers zich wel bewust van het feit dat kustgebieden in de nabije toekomst onbewoonbaar worden. Maar te weinig beleidsmakers hebben in de gaten dat het om meerdere redenen lastig zal zijn om deze mensen landinwaarts opnieuw te huisvesten.

  In hun paper komen de onderzoekers wel met een aantal aanbevelingen om de beschreven problematiek in de toekomst te voorkomen. Zo moet er nu bij het plannen van landgebruik aan de kust en verder landinwaarts eigenlijk al rekening worden gehouden met de grote volksverhuizing die ons later te wachten staat. De beste oplossing voor het naderende vluchtelingenprobleem is echter het bestrijden van klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zo kan ook de zeespiegelstijging en dus de problemen aan de kust en verder landinwaarts beperkt of zelfs voorkomen worden.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd