Op naar kankertherapie op maat: nieuw onderzoek verbetert genetische analyse van tumoren

kankercel

Elke tumor is anders en elke tumor vraagt dus om een therapie op maat. Maar om zo’n therapie op maat te kunnen ontwikkelen, moeten onderzoekers de genetische activiteit in de tumorcellen analyseren. Nieuw onderzoek heeft dit soort analyses nu in één klap enorm verbeterd.

Om genen die leiden tot het ontstaan van kanker op te sporen, maken onderzoekers vaak gebruik van virussen. Deze voegen hun genetisch materiaal in het DNA van een organisme – bijvoorbeeld een muis – in. Het resulteert in een verandering in genetisch materiaal, oftewel een mutatie. En die mutaties veroorzaken weer bepaalde tumoren. Door deze tumoren genetisch te analyseren en vast te stellen welke mutaties hebben plaatsgevonden, komen onderzoekers uiteindelijk uit bij de werkelijke boosdoeners: de genen die tot het ontstaan van de tumor hebben geleid.

Combi
“Wij hebben deze techniek gecombineerd met genexpressie-analyse,” vertelt onderzoeker Jeroen de Ridder, verbonden aan de TU Delft. “Het genexpressieprofiel geeft de activiteit van alle genen in de tumor aan. Daarmee kunnen we zien of een bepaald gen ‘aan’ of ‘uit’ staat of iets tussenin. We kunnen zo dus precies de gevolgen van mutaties op de activiteit van genen in de tumor karakteriseren.”

WIST U DAT…

…Nederlandse onderzoekers hard werken om de weg vrij te maken voor persoonlijke kankertherapie? Lees er hier meer over!

Vollediger
Deze analyse is op zichzelf niet nieuw. Maar wat onderzoekers van de TU Delft – in nauwe samenwerking met collega’s van Columbia University en het Antoni van Leeuwenhoek – nu gedaan hebben, is de analyse vollediger en dus beter maken. “Via een zogenoemd regressiemodel kunnen we nu het effect van een mutatie op alle genen tegelijkertijd in kaart brengen. Dit leverde een hoop nieuwe inzichten op over het effect van mutaties op genactiviteit. Daarnaast hebben we door middel van statistische analyses en door gebruik te maken van bestaande datasets een beter inzicht gekregen in welke delen van het DNA toegankelijk zijn voor dit soort mutaties. Op basis hiervan zijn we tot de conclusie gekomen dat de huidige analysemethoden relatief vaak foutieve resultaten opleveren.”

En daarmee is deze studie één van de vele onderzoeken die wereldwijd worden uitgevoerd en de weg voor een kankertherapie op maat vrijmaken. “In de medische wereld dringt het inzicht steeds meer door dat iedere tumor uniek is en dat iedere tumor eigenlijk een aparte therapie vereist. Onze methode vergroot de mogelijkheden en het inzicht dat nodig is om iedere tumor individueel aan te pakken.”

Bronmateriaal

"Onderzoek TU Delft verbetert genetische analyse van tumoren aanzienlijk" - TUDelft.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Wellcome Images (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd