Op naar de onontdekte zuidpool van de maan: NASA selecteert 13 landingsplekken voor Artemis

In 2025 moet de Artemis III voor het eerst sinds 1972 weer mensen naar de maan brengen. NASA heeft nu dertien mogelijke landingsgebieden geselecteerd op de zuidpool van de maan, waar onder meer de eerste vrouw voet aan de grond gaat zetten.

In iedere regio zijn tien plaatsen gekozen waar de Artemis III zou kunnen landen. “De selectie van deze regio’s brengt ons, voor het eerst sinds Apollo, een gigantische stap dichterbij de komst van mensen naar de maan”, zegt Mark Kirasich van NASA. “Als het lukt, is dit anders dan alle andere missies tot nu toe. De astronauten wagen zich in donkere gebieden, waar nog nooit een mens is geweest en ze leggen de basis voor toekomstige langere verblijven.”

Vlakbij de zuidpool
Welke kandidaatregio’s door NASA zijn geselecteerd voor de maanlanding? Het gaat onder meer om gebieden met bijzondere namen, zoals de Faustini Rim A, de Gerlache Rim, het Gerlache-Kocher-massief, Haworth, het Malapert-massief, de Nobile Rim, de Amundsen Rim en het Leibnitz Beta Plateau. Alle dertien gebieden bevinden zich binnen 6 breedtegraden van de zuidpool van de maan. Waar Artemis uiteindelijk voet aan land zet, hangt af van het moment van lancering, dat varieert vanwege de relatieve posities van de aarde en de maan. De keus uit meerdere regio’s zorgt voor flexibiliteit wat betreft de datum van de lancering.

Verder keken de NASA-onderzoekers bij de bepaling van de regio’s voornamelijk naar de begaanbaarheid van het terrein, de communicatiemogelijkheden met de aarde en de hoeveelheid zonlicht op de landingsplekken. Alle regio’s zijn wetenschappelijk gezien interessant vanwege hun nabijheid tot de zuidpool van de maan. Delen van het gebied zijn permanent donker en er is nog veel onontdekt terrein en materiaal.

Oudste gedeeltes van de maan
“Meerdere voorgestelde landingsplaatsen liggen in de buurt van enkele van de oudste gedeeltes van de maan. In combinatie met de permanent donkere gebieden bieden ze veel mogelijkheden om te leren over de geschiedenis van de maan door nog niet eerder bestudeerd maanmateriaal te verzamelen”, zegt Sarah Noble van NASA.

Verder woog het onderzoeksteam andere landingscriteria mee, specifiek gericht op de onderzoeksdoelen van Artemis III. Zo moet de landing plaatsvinden dichtbij een gebied dat permanent donker is. Daar gaan de astronauten monsters verzamelen van onder meer het waterijs dat zich op de zuidpool van de maan bevindt. Zo willen ze meer te weten komen over de diepte, samenstelling en verspreiding van het ijs.

Licht en donker
Alle dertien regio’s zijn enerzijds dichtbij duister gebied en bevatten anderzijds delen waar continu zonlicht is gedurende de 6,5 dag dat de astronauten zich op het maanoppervlak bevinden. Zonlicht is cruciaal voor een langer verblijf op de maan, omdat daardoor variatie in temperatuur wordt geminimaliseerd, maar vooral omdat de zon een belangrijke energiebron vormt.

“De ontwikkeling van een blauwdruk om meer te weten te komen over het zonlicht op de maan leert ons meer over hoe we beschikbare hulpbronnen kunnen gebruiken, terwijl we ook hun wetenschappelijke integriteit behouden”, zegt Jacob Bleacher, onderzoeker bij NASA. “Het ijs op de maan is waardevol uit wetenschappelijk perspectief, maar ook als hulpbron, omdat we er zuurstof en waterstof uit kunnen halen voor dagelijks gebruik en als brandstof.”

Elon Musk
NASA werkt samen met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, dat de maanlander voor Artemis bouwt. Daarvoor bespreekt de ruimtevaartorganisatie de landingsgebieden met het bedrijf. Ook andere wetenschappers en experts wordt om input gevraagd over de gekozen regio’s. Op basis daarvan kunnen in de toekomst eventueel nog extra gebieden worden geselecteerd. Pas als de definitieve lanceerdatum bekend is, maakt NASA een keuze voor een landingsplaats binnen een regio. Die hangt af van het traject dat de Artemis aflegt en van de lokale omstandigheden op de maan.

Artemis I, II en III
Over een week, op 29 augustus, moet de Artemis I naar de maan vertrekken voor een onbemande missie. Dit is precies 53 jaar, nadat de eerste mens voet op de maan zette. Deze missie dient vooral om de nieuwe draagraket en de Orion-capsule te testen. Die capsule zal tijdens de tweede missie in 2024 wel bemand zijn. Maar pas op zijn vroegst in 2025 zetten mensen, voor het eerst sinds 1972, echt voet op de maan. Daar zullen, eveneens voor het eerst, een vrouw en een zwart persoon bij zijn. De Artemis-missie moet de weg plaveien voor een langdurig, duurzaam verblijf op de maan en dient als springplank voor toekomstige bemande missies naar Mars, aldus NASA.

Bronmateriaal

"NASA Identifies Candidate Regions for Landing Next Americans on Moon" - NASA

Afbeelding bovenaan dit artikel: NASA

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd