Op kantoor is het stabureau in opmars, maar hoeveel nut heeft dat nou echt?

Je ziet ze in steeds meer kantoortuinen opduiken en misschien heb je er ook wel eentje voor thuis aangeschaft: een zit-stabureau, dat je desgewenst omhoog kunt zetten, zodat je kunt staan achter je pc. Maar werkt dat echt?

Een stabureau nodigt uit om te gaan staan, maar dan moet je het nog wel doen natuurlijk. Onderzoekers zochten daarom uit hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de optie om het bureau omhoog te doen. Volgens de Britse en Australische wetenschappers zaten de onderzochte kantoortijgers die een stabureau hadden gedurende een jaar gemiddeld een uur minder per dag. Er waren ook kleine verbeteringen te zien in het stress- en energieniveau op het werk en ook het welzijn van de onderzoeksdeelnemers ging iets omhoog, al waren die bevindingen niet significant, schreven ze vorige week in medisch vakblad BMJ.

Zitten is het nieuwe roken
Er is steeds meer bewijs dat een sedentaire leefstijl slecht is voor de gezondheid. Het vergroot waarschijnlijk de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker. Ook is er meer risico op angststoornissen en depressies. Minder zitten en meer bewegen is dus belangrijk voor een gezonde leefstijl. Maar dat is niet zo makkelijk om te bereiken als je een baan hebt waarbij je de hele dag op een bureaustoel zit. Mensen met een kantoorbaan brengen maar liefst 73 procent van hun werkdag zittend door en 66 procent van de totale dag.

Meer staan
Om te onderzoeken hoe dat kan worden aangepakt zijn 756 mensen die op kantoor werken in een drietal Britse steden een jaar lang gevolgd. Ze werden verdeeld in drie groepen. De eerste kreeg alleen interventiemaatregelen om de zittijd te verminderen en meer te bewegen onder werktijd, de tweede groep kreeg diezelfde maatregelen plus een stabureau en dan was er nog een controlegroep. Het gemiddelde BMI van de deelnemers bedroeg 26,5 en ze waren gemiddeld 45 jaar oud.

Maatregelen die werden genomen waren bijvoorbeeld het verplaatsen van printers en papierbakken, zodat werknemers verder moeten lopen. Er kwam gelegenheid om staand te vergaderen en de deelnemers kregen uitgelegd hoe slecht te veel zitten is. Ook werden ze aangemoedigd om meer te gaan staan en te lopen door bijvoorbeeld vaker de trap te nemen in plaats van de lift.

Een uur minder zitten
De geboden maatregelen in combinatie met een stabureau waren drie keer zo effectief als de maatregelen alleen. De groep die alleen te maken kreeg met de maatregelen, zat gemiddeld 22 minuten minder. Hadden ze ook een stabureau dan verminderde de zittijd met 64 minuten per dag vergeleken met de controlegroep.

Een stabureau blijkt dus erg succesvol. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Een uur minder zitten op een dag, is een grote winst. Maar daar staat tegenover dat mensen niet meer gingen bewegen. Ze vervingen zitten simpelweg door staan. En dat is zeker een vooruitgang, maar eigenlijk moeten mensen ook meer gaan bewegen. De onderzoekers zeggen daarom dat er nog meer maatregelen nodig zijn om werknemers aan te moedigen tot meer fysieke activiteit, vooral buiten kantooruren.

Ze noemen daarnaast nog enkele kanttekeningen bij het onderzoek. Zo waren de deelnemers zich ervan bewust dat hun gedrag werd gemeten. Dat kan invloed hebben gehad op hun gedrag. Ook kunnen de deelnemers selectief zijn geweest in de beantwoording van de vragenlijsten. De onderzoekers geven wel aan dat ze gecorrigeerd hebben voor deze en andere factoren.

Thuiswerken betekent nog meer zitten
Ze concluderen dan ook dat een stabureau zeer effectief is in het beperken van de tijd dat werknemers zitten. Het werkte zelfs, zoals gezegd, drie keer beter dan gebruikelijke maatregelen om minder zitten te stimuleren. Professor Cindy Gray van de University of Glasgow noemt het een belangrijk onderzoek, maar wijst er ook op dat het vele thuiswerken sinds de pandemie weer tot meer zitten heeft geleid. “Daarom moeten we leren hoe we interventies kunnen optimaliseren die mensen ondersteunen om minder te zitten en meer te bewegen rond hun huis, zowel in werktijd als daarbuiten.”

Bronmateriaal

"How much of an impact do standing desks have in the office?" - BMJ

Afbeelding bovenaan dit artikel: Andrey Popov / Getty (via Canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd