Op Facebook geuite emoties blijken besmettelijk

smiley

Online contacten hebben een grotere invloed op ons dan gedacht. Nieuw onderzoek toont aan dat gevoelens die op Facebook geuit worden, ‘besmettelijk’ zijn. Zo brengen positieve en negatieve statusupdates respectievelijk positieve en negatieve statusupdates voort, maar zijn de positieve updates wel net iets besmettelijker dan de negatieve varianten.

Dat blijkt uit een onderzoek van de University of California, San Diego. De onderzoekers analyseerden meer dan een miljard statusupdates die meer dan honderd miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers plaatsten. Ze lazen natuurlijk niet alle statusupdates. In plaats daarvan lieten ze een softwareprogramma genaamd ‘Linguistic Inquiry Word Count‘ de updates analyseren. Het programma ‘meet’ aan de hand van woorden die mensen gebruiken in hoeverre deze updates positief of negatief zijn.

“We zouden alles moeten doen wat we kunnen om het effect van sociale netwerken te meten en te leren hoe we dat effect kunnen vergroten zodat we een epidemie van welzijn kunnen creëren”

Weer
De onderzoekers begonnen met de updates naast het weer te leggen. Al snel dook er een verband op. Wanneer het regenachtig is, verandert de toon van statusupdates. Het aantal negatieve updates neemt met 1,16 procent toe, terwijl het aantal positieve updates met 1,19 procent terugloopt.

Negatief
Vervolgens was het tijd voor een tweede stap: hadden de updates van mensen in een stad waar het regende invloed op de updates van vrienden in een stad waar het droog was? De onderzoekers zochten het uit en sloten daarbij updates die over het weer gingen uit om er zeker van te zijn dat de stemming en dus niet het onderwerp ‘besmettelijk’ was. Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele uiting van mensen die natregenden inderdaad invloed had op de mensen die het droog hielden. Elke extra negatieve update resulteert in 1,29 meer negatieve updates onder de vrienden van degene die de eerste negatieve update plaatste. Elke extra positieve update resulteert in een extra 1,75 positieve updates onder vrienden.

WIST U DAT…

…recent onderzoek suggereert dat Facebook zich gedraagt als een ziekte en we tegen 2017 waarschijnlijk immuun zijn voor deze aandoening?

Dichterbij
Er is al veel onderzoek gedaan naar hoe emoties zich verspreiden. Vaak gaat dat middels direct contact. Maar er is maar weinig bekend over hoe emoties zich op sociale netwerken verspreiden. Dit onderzoek suggereert dat emoties ook online besmettelijk zijn. En waarschijnlijk zelfs nog veel sterker dan dit onderzoek laat zien. “Voor onze analyse moesten we het effect van de regen zelf uitsluiten,” legt onderzoeker James Fowler uit. Daarom werden updates van vrienden die in dezelfde stad woonden (en dus ook met regen te maken hadden) uitgesloten. “Maar andere studies suggereren dat mensen die dichter bij elkaar wonen een sterkere relatie hebben en elkaar sterker beïnvloeden. Als we die relaties konden meten, zouden we waarschijnlijk nog meer besmettingen vinden.”

Het onderzoek is belangrijk, zo schrijven de onderzoekers. “Als een emotionele verandering in één persoon zich verspreidt en een verandering in veel mensen veroorzaakt dan kunnen we de effectiviteit van inspanningen om de mentale en fysieke gezondheid van mensen te verbeteren wel eens onderschatten. We zouden alles moeten doen wat we kunnen om het effect van sociale netwerken te meten en te leren hoe we dat effect kunnen vergroten zodat we een epidemie van welzijn kunnen creëren.”

Bronmateriaal

"Facebook Feelings Are Contagious, Study Shows" - Jacobsschool.ucsd.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door klsa12.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd