Oost-Antarctische ijskap groeit minder hard dan gedacht

En kan het massaverlies waar de West-Antarctische ijskap mee kampt toch niet compenseren.

Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het blad Geophysical Research Letters. Hun bevindingen staan haaks op een onderzoek dat in 2015 verscheen.

Eerder onderzoek
In 2015 concludeerden onderzoekers van NASA dat de massa van de Oost-Antarctische ijskap zo sterk toenam dat deze het massaverlies van de West-Antarctische ijskap wel kon compenseren. Tussen 1992 en 2001 zou de Antarctische ijskap netto (dus het massaverlies van de West-Antarctische ijskap is hier al in meegenomen) 112 miljard ton ijs rijker zijn geworden. En ook tussen 2003 en 2008 groeide de Oost-Antarctische ijskap hard genoeg om de smelt van de West-Antarctische ijskap te compenseren: netto zou de Antarctische ijskap in die periode zo’n 82 miljard ton ijs erbij hebben gekregen.

GRACE

De missie GRACE – bestaande uit twee satellieten – moet meer inzicht geven in de distributie van massa wereldwijd en monitoren hoe die distributie door de tijd heen verandert.

Nieuw onderzoek
Maar een nieuw onderzoek stelt nu dus dat NASA ernaast zat. Het onderzoek wijst uit dat de Oost-Antarctische ijskap minder hard groeit dan gedacht. En niet in staat is om het massaverlies van de West-Antarctische ijskap te compenseren. “We gebruikten dezelfde datasets als het NASA-team, maar voegden er satellietgegevens van een missie die de Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE, zie kader, red.) wordt genoemd, aan toe,” vertelt onderzoeker Jonathan Bamber. Het onderzoek laat zien dat Oost-Antarctica er ongeveer drie keer minder ijs bijkreeg dan NASA in 2015 stelde. “We hebben verschillende experimenten uitgevoerd op basis van dezelfde aannames als de NASA-studie, maar ontdekten in elk experiment dat het massaverlies in het westen altijd de toename in het oosten overstijgt.”

Onderzoekers weten al meer dan tien jaar dat de West-Antarctische ijskap ijs verliest en bijdraagt aan de zeespiegelstijging. De Oost-Antarctische ijskap is zo’n tien keer groter en kan – als deze helemaal smelt – de zeespiegel wereldwijd met een slordige 50 meter laten stijgen. Op dit moment neemt de massa van deze ijskap echter toe. Maar dus niet zo hard als onderzoekers dachten.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd