Ook zoogdieren stierven bijna uit door dinododende asteroïde