Ook van scheiden worden we soms dik

Nieuw onderzoek wijst erop dat mensen niet alleen kort na hun huwelijk wat aankomen. Ook scheiden brengt extra kilo’s met zich mee.

Amerikaanse onderzoekers baseren die conclusie op een onderzoek onder iets meer dan 10.000 mensen. Ze volgden de proefpersonen 22 jaar lang en hielden niet alleen het BMI, maar ook de burgerlijke staat van de mensen in de gaten.

Verband
Zelfs nadat de wetenschappers rekening hadden gehouden met andere factoren die van invloed kunnen zijn op het gewicht (gezondheid, opleiding, zwangerschap en inkomen) bleek één verband overduidelijk overeind te blijven. En dat was het verband tussen de burgerlijke staat en het gewicht.

WIST U DAT…

…een huwelijk tussen neven en nichten vroeger diende als bescherming?

Resultaten
De kans dat vrouwen een klein beetje aankwamen (tot drie punten op de BMI-schaal) na het huwelijk was 33 procent. De kans dat zij veel aankwamen (meer dan drie punten op de BMI-schaal) was 48 procent. De kans dat mannen een klein beetje aankwamen na het huwelijk was 28 procent.

Scheiding
Maar ook wanneer mensen uit elkaar gingen, resulteerde dat in een gewichtstoename. Vrouwen hadden 22 procent kans om een klein beetje aan te komen. Voor mannen was die kans 21 procent.

De gewichtstoename zou veroorzaakt worden doordat het eetpatroon van mensen na een huwelijk of scheiding verandert. De onderzoekers benadrukken echter dat dat niet voor iedereen geldt. Het gewicht van mensen kan soms ook baat hebben bij een huwelijk of relatiebreuk.

Bronmateriaal

"Marriage and divorce 'up weight', says study" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jason Burrows (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd