Ook tornado heeft in de weekenden vrij

In de weekenden komen aanzienlijk minder tornado’s voor dan doordeweeks en dat is nu eindelijk wetenschappelijk te verklaren.

De onderzoekers bestudeerden stormen die tussen 1995 en 2009 in het oosten van de Verenigde Staten plaatsvonden. Ze ontdekten dat de meeste tornado’s in het midden van de week toesloegen (tussen dinsdag en donderdag) en in de weekenden juist zeldzaam waren.

Verklaring
Vervolgens moest er gezocht worden naar een verklaring voor die wekelijkse cyclus. Volgens de onderzoekers is het niet aannemelijk dat de cyclus veroorzaakt wordt door natuurlijke factoren.

Vervuiling
Zou vervuiling er dan misschien iets mee te maken hebben? Het onderzoek wijst erop van wel. Ook de mate waarin vervuilende stofjes (zoals fijnstof) in de lucht terecht komen, volgt namelijk een cyclus. En die blijkt precies samen te vallen met de cyclus van de tornado’s (zie ook de grafiek hieronder). Ook is er een verband tussen het ontstaan van hagelbuien en vervuiling.

De grafiek laat duidelijk zien dat er een verband is tussen vervuiling en tornado's. PM 2.5 en PM 10 zijn vormen van luchtvervuiling. Afbeelding: Journal of Geophysical Research.

Maar hoe zorgt vervuiling er nu precies voor dat een hagelbui of tornado ontstaat? De vervuilende deeltjes zorgen ervoor dat de waterdruppels in wolken kleiner worden. Hierdoor zijn ze niet meer geneigd om naar beneden te vallen, maar stijgen ze juist op, zo is op de site van NASA te lezen. En op grotere hoogte bevriezen ze. Dat proces draagt bij aan de vorming van hagelbuien. Tornado’s ontstaan minder gemakkelijk als het direct onder de storm heel koud is. Vervuiling voorkomt die kou en creëert dus ideale omstandigheden voor het ontstaan van een tornado.

Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Journal of Geophysical Research.

Bronmateriaal

"Why do tornados and hailstorms rest on weekends?" - Earth.huji.ac.il
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Justin Hobson (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd