Ook schildpadden hebben snelwegen

Jonge schildpadden maken gebruik van ‘snelwegen’ om op tijd aan hun belagers te kunnen ontsnappen. Dat blijkt uit onderzoek.

Wetenschappers bestudeerden lederschildpadden op Costa Rica toen ze de ontdekking deden, zo schrijven ze in hun paper. Hoewel we vrij veel van lederschildpadden weten, missen we ook veel belangrijke informatie. Zo weten we veel van jongen en volwassenen, maar over de periode daartussen is weinig bekend. Maar daar komt nu verandering in.

Kwetsbaar
Vrouwtjes leggen hun eitjes op het strand. Na verloop van tijd komen de eitjes uit en kruipen de jongen naar het water. In die periode zijn ze bijzonder kwetsbaar: de kleine schildpadden zijn zowel op het land als in ondiep water een gemakkelijke prooi. Het is dus belangrijk dat ze zich zo snel mogelijk in dieper (en dus veiliger) water begeven. De onderzoekers bedachten dat de stroming van water daarin een belangrijke rol moest spelen: de schildpadden waren nog klein en zwak en zouden dus gemakkelijk meegevoerd kunnen worden.

Een jonge schildpad begeeft zich naar zee. Foto: Jolene Bertoldi (cc via Flickr.com).

Object
Om te achterhalen hoe de schildpadden zich precies naar dieper water begeven, zetten de onderzoekers een experiment op. Ze namen enkele objecten en legden deze op de plaats waar de meeste jonge schildpadden uit hun ei kwamen in het water. Vervolgens keken ze hoe deze door de stroming werden meegevoerd. De objecten die in april in zee werden gelegd, werden direct door de stroming meegevoerd en op 1 juni bevonden de objecten zich al op een afstand van zo’n 1500 kilometer van hun vertrekplaats. De stromingen lijken daarmee dienst te doen als een soort snelweg voor jonge schildpadden.

WIST U DAT…

…onlangs een verloren gewaande schildpadsoort is teruggevonden?

Evolutie
De onderzoekers legden ook enkele objecten in het water op plaatsen waar geen of minder schildpadeieren lagen. Het verging deze objecten een stuk minder goed: zij bleven rond de kust hangen en werden niet door stromingen meegevoerd. Jongen die hier uit hun eieren kruipen, hebben dus een kleinere overlevingskans. De onderzoekers vermoeden dan ook dat het feit dat de meeste schildpadden hun eieren op het andere strand leggen het resultaat is van evolutie. Het is de optimale plaats om jongen uit hun ei te laten komen, omdat de stroming ze het snelst in veiligheid brengt.

De onderzoekers benadrukken dat het heel belangrijk is om te weten hoe jonge schildpadden het beste uit kunnen groeien tot volwassen dieren. De lederschildpad wordt namelijk ernstig bedreigd en als we de soort willen beschermen dan moeten we meer weten over alle levensfasen van dit bijzondere dier.

Bronmateriaal

"On the dispersal of leatherback turtle hatchlings from Mesoamerican nesting beaches" - Royalsocietypublishing.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Reiner Kraft (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd