Ook in de ruimte zijn mogelijk virussen te vinden, maar dan moeten we ze wel gaan zoeken

Op aarde zijn ze overvloedig aanwezig, dus waarom zou dat in de ruimte anders zijn?

Geen enkel organisme komt zo veelvuldig op aarde voor als de virussen: naar schatting zijn ze 10 tot 100 keer talrijker dan elk ander (cellulair) organisme op aarde. Daarnaast wijst alles erop dat virussen al extreem lang op aarde voorkomen en een centrale rol hebben gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van leven op onze planeet. Het heeft onderzoeker Ken Stedman en collega’s aan het denken gezet. En in een nieuw paper – verschenen in het blad Astrobiology – introduceren ze het idee dat virussen ook buiten de aarde veelvuldig voorkomen én dat het hoog tijd wordt dat we naar deze buitenaardse virussen op zoek gaan.

Virussen op Mars?
De onderzoekers pleiten er in hun studie voor om te zoeken naar virussen in monsters afkomstig van de ijzige manen van Jupiter en Saturnus. Daarnaast zou er technologie ontwikkeld moeten worden om virussen in oude afzettingen op bijvoorbeeld Mars te detecteren. Bovendien willen de onderzoekers graag uitzoeken of aardse virussen in de ruimte kunnen overleven.

Nieuwe onderzoeksvragen
“We hopen dat ons paper leidt tot de integratie van virusonderzoek in de astrobiologie,” legt Stedman uit. “Ook willen we wijzen op prangende onbeantwoorde vragen in de astrovirologie, met name wat betreft de detectie van biosignaturen afkomstig van virussen en of virussen zich buiten de aarde kunnen verspreiden.”

Hoewel er op aarde intensief onderzoek gedaan wordt naar virussen, is er eigenlijk nog nauwelijks nagedacht over de vraag of ze ook in de ruimte voorkomen. “Sinds de ontdekking van de eerste virussen is meer dan een eeuw verstreken. Nu de virologie de tweede eeuw binnengaat, kunnen we ons eindelijk gaan focussen op wat er buiten onze eigen planeet is.”

Bronmateriaal

"Viruses are everywhere, maybe even in space " - Portland State University

Afbeelding bovenaan dit artikel: NASA / JPL-Caltech / SETI Institute

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd