Ook robots kunnen helden zijn

Evolutionair gezien lijkt het heel onlogisch: mensen die zichzelf opofferen voor een ander. Robots laten zien dat het ergens toch logisch is.

Evolutie draait om overleven en dus het produceren van nageslacht: het doorgeven van de genen. Het lijkt dan ook onlogisch om onszelf in gevaar te brengen ten bate van een ander. Dat schaadt evolutionair gezien onze zaak. En toch doen mensen het. En ook dieren hangen wel eens de held uit.

Hypothese
Een nieuw onderzoek met robots laat nu zien dat het heldendom toch evolutionair gezien helemaal niet zo gek is. In de jaren ’60 stelden wetenschappers al een theorie op rondom het heldendom: mensen (en dieren) zouden eerder geneigd zijn om familie te redden, omdat via deze familieleden de genen toch doorgegeven kunnen worden. Hoe nabijer een familielid stond, hoe groter de kans was dat mensen zich zouden opofferen, zo luidde de theorie.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs een robot hebben ontwikkeld die kan liegen en bedriegen?

Robot
Anno 2011 laten wetenschappers met behulp van robots zien dat dat klopt. De onderzoekers namen een aantal echte robots die enkele centimeters hoog waren. De robots hadden twee wielen en een ‘zenuwstelsel’ bestaande uit sensoren en een camera. Met dat ‘zenuwstelsel’ konden ze kleine schijfjes – deze vertegenwoordigden voedsel – detecteren. De onderzoekers maakten virtuele vertegenwoordigers van deze robots op de computer en lieten ze evolueren: willekeurige mutaties werden door de generaties heen doorgegeven en elke keer overleefde de robot die het beste was aangepast aan zijn omgeving. Na honderden van die generaties waren de meest aangepaste robots in de meerderheid. De onderzoekers checkten de virtuele simulatie regelmatig met de echte robots en dat bleek overeen te komen.

Delen
En toen veranderen de wetenschappers de spelregels: de robots mochten vanaf nu ook voedsel delen. Als de hypothese klopte dan zouden de succesvolle robots vaker voedsel delen met robots die verwant waren. Zo verzekerden de robots zich er tenslotte van dat in ieder geval één van hen door zou gaan naar de volgende ronde. Want twee robots die allebei matig zouden eten, zouden allebei afvallen. Eén robot die alles opat, zou doorgaan. En wat bleek: robots die nauwer verwant waren, gaven hun voedsel inderdaad eerder weg. Hoe sterker de familieband, hoe sneller er werd samengewerkt.

“Het laat zien dat de theorie universeel is en zowel voor insecten, mensen als voor robots geldt,” concludeert onderzoeker Dario Floreano.

Bovenstaande afbeelding laat de robots zien waar de onderzoekers mee gewerkt hebben. Foto: EPFL / Alain Herzog.

Bronmateriaal

"Even Robots Can Be Heroes" - News.sciencemag.org

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd