Ook oude mens had flinke ecologische voetafdruk

Een nieuw onderzoek gebaseerd op een chemische analyse van stalagmieten toont aan dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika ook al heel wat broeikasgassen in de lucht brachten. Dat bewijst dat wij mensen al ver voor de industriële revolutie een klimaatverandering in de hand werkten.

De onderzoekers bestudeerden eigenlijk perioden van droogte in het noorden van Amerika. Hun conclusies omtrent het verleden baseerden ze op koolstof-isotopen in stalagmieten. Al snel viel hen op dat de hoeveelheid koolstof in de stalagmieten samenhing met veranderingen in het lokale ecosysteem. Die veranderingen traden rond 100 voor Christus al op.

Verbranden
Al snel werd duidelijk dat de oude ‘Amerikanen’ op geheel eigen wijze de ecosystemen veranderden en dat daarbij een hoop CO2 vrijkwam. Zo probeerden ze de bossen in bedwang te houden door bomen te verbranden. Bovendien kon zo ruimte gemaakt worden voor akkers waarop noten en fruit kon worden verbouwd.

Vergevorderd
“Ze hadden een tamelijk geraffineerde levensstijl die wij niet helemaal op de juiste waarde hebben geschat,” vertelt onderzoeker Gregory Springer. “Ze waren heel vergevorderd en wisten hoe ze het meeste uit hun bossen en landschappen moesten halen. En dat geldt voor heel Noord-Amerika.”

Aanname
Het bewijs van de onderzoekers staat in schril contrast met de huidige aanname dat de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika weinig invloed hadden op hun leefgebied. Volgens de wetenschappers waren de oude ‘Amerikanen’ weliswaar betere landeigenaren dan de Europese kolonisten, maar ruimden ze meer bossen op dan gedacht werd.

“Lang voordat we fossiele brandstoffen verbrandden, waren we al broeikasgassen in de atmosfeer aan het pompen. Het was niet zoveel als tegenwoordig, maar het was een begin.” Het regelmatig verbranden van bossen heeft dan ook zeker invloed gehad op het klimaat.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd