Ook op het dark web worden wilde dieren en planten verhandeld (maar wel om heel andere redenen dan je denkt)

Niet alleen op het ‘gewone’ internet, maar ook op het dark web wordt in wilde planten en dieren gehandeld. En wat daarbij verrassend is, is dat ze in het leeuwendeel van de gevallen niet verkocht worden als huisdier, decoratie-object of vanwege hun geneeskrachtige werking, maar als..drugs.

De handel in wilde organismen wordt vandaag de dag in grote mate mede mogelijk gemaakt door het internet. Studies hebben reeds uitgewezen dat er via het ‘open web’ – zoals online marktplaatsen – maar ook via het ‘diepe web’ – zoals via sociale media en communicatiediensten als WhatsApp – volop in wilde flora en fauna gehandeld wordt. Maar hoe zit het nu met het dark web (zie kader)? Daar weten we – puur vanwege het karakter van dit deel van het internet – veel minder van af. Een nieuwe studie brengt daar echter verandering in en toont aan dat er ook op het dark web in een breed scala aan wilde organismen wordt gehandeld en dat het leeuwendeel van het handelswaar vanwege de geestverruimende eigenschappen ervan wordt aangeboden en verkocht. Dat is te lezen in het blad People & Nature.

Dark web
Het dark web is een ‘duister hoekje’ van het internet dat zich op verschillende manieren van de andere delen van het web onderscheidt. Zo heb je allereerst speciale software nodig om toegang te krijgen tot het dark web. Daarnaast bestaan er geen zoekmachines voor het dark web; wie er een website wil bezoeken, moet het adres ervan dus op voorhand weten. “Het doel van het ‘dark web’ is om de gebruikers anonimiteit te bieden,” zo schrijven de onderzoekers. “Hoewel verschillende succesvolle operaties van wethandhavers suggereren dat anonimiteit niet gegarandeerd kan worden.”

Nieuw onderzoek
Doordat het dark web lastig toegankelijk is en niet gemakkelijk te doorzoeken is, hadden onderzoekers tot voor kort ook geen goed beeld van de handel in wilde dieren op het dark web. Eerdere studies hiernaar kwamen niet verder dan de ontdekking van een handvol marktplaatsen waarop cactussen, handtassen van reptielenhuid, ivoor en hoorns van neushoorns werden aangeboden. Een goede reden om dat dark web toch nog eens onder de loep te nemen, zo besloten onderzoekers onlangs. “Ons doel was om de handel in wildlife op het dark web uitgebreid te bestuderen,” zo schrijven ze in hun studie. En dat is gelukt; in hun studie komen ze met bewijs dat tussen 2014 en 2020 op het dark web op 51 verschillende marktplaatsen in 153 verschillende soorten dieren, planten en schimmels gehandeld werd. En opvallend genoeg werd het leeuwendeel van de organismen verhandeld vanwege de geestverruimende eigenschappen ervan, oftewel als…drugs.

Verrassend
De bevindingen hebben onderzoeker Phillip Cassey verrast, zo vertelt hij aan Scientias.nl. “We wisten niet hoeveel wilde organismen we op het dark web zouden aantreffen, maar we verwachtten wel dat we meer handel zouden zien in traditioneel populaire wilde dieren of producten daarvan. Bijvoorbeeld: ivoor, schubben van schubdieren, neushoornhoorns, grote katachtigen, levende exotische huisdieren, cactussen, orchideeën, enzovoort. Maar in plaats daarvan stuitten we op een heel gevarieerde handel van wel 153 verschillende soorten die in de meeste gevallen vanwege hun geestverruimende eigenschappen werden verkocht.” De meeste van die soorten kunnen tot de planten gerekend worden, maar er waren ook schimmels en dieren die vanwege hun geestverruimende eigenschappen op het dark web van eigenaar wisselden.

Eén van de soorten die de onderzoekers veel tegenkwamen op het dark web was bijvoorbeeld Mimosa tenuiflora. De bast van deze Zuid-Amerikaanse boom bevat een zeer potent hallucinogeen: DMT. Maar ook dieren werden vanwege het geestverruimende effect dat ze op ons mensen kunnen hebben, verhandeld. “Het bekendste voorbeeld daarvan is de beruchte Coloradopad,” vertelt Cassey. De huid van deze pad scheidt een gif af dat psychoactieve bestanddelen kent.

De ontbrekende soorten
Hoewel het natuurlijk interessant is om te zien welke soorten op het dark web verhandeld worden, is het minstens zo interessant om te zien welke soorten juist ontbreken op deze ‘donkere marktplaatsen’. “Heel weinig van de soorten die traditioneel gezien door de handel erin bedreigd worden en die veelvuldig op het open web worden aangeboden, worden op het dark web verhandeld,” vertelt Cassey. “Het laat zien dat de handhaving en regulering van de handel in deze soorten op dit moment nog zodanig tekortschiet dat men geen reden ziet om de handel naar verborgen delen van het internet te verplaatsen.”

Eén van de doelen van het onderzoek was tevens om te achterhalen in hoeverre de handel op het dark web nu bijdraagt aan de biodiversiteitscrisis die zich momenteel voor onze ogen ontvouwt. Wat dat betreft, komen de onderzoekers met goed nieuws. Met gemiddeld zo’n 600 advertenties per jaar vormen de wildlife-marktplaatsen op het dark web – in tegenstelling tot die op het open web – nog niet direct een enorme bedreiging. Toch is het goed om de situatie nauwlettend in de gaten te houden, zo stellen de onderzoekers. Want op dit moment kan niet worden uitgesloten dat de handel op het dark web – bijvoorbeeld door toedoen van effectievere handhaving op het open web – toe gaat nemen. “Wanneer de handel in wildlife verder gereguleerd wordt en onder vuur komt te liggen en handelaren harder gestraft en vervolgd worden, is het zeer waarschijnlijk dat de handel steeds meer in het verborgene zal gaan plaatsvinden. Hoewel het dark web op dit moment misschien geen enorme bron van handel in wildlife is, betekent dat niet dat het dat in de toekomst ook niet kan worden,” zo waarschuwt Cassey.

Bronmateriaal

"The dark web trades wildlife, but mostly for use as drugs" - People & Nature
Interview met Phillip Cassey
Afbeelding bovenaan dit artikel: Syda Productions (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd