Ook matig premature baby heeft verhoogde kans op blijvende ontwikkelingsproblemen

prematuur

Wist u dat kinderen die vier tot acht weken te vroeg worden geboren meer kans hebben op ontwikkelingsproblemen? Dit blijkt uit de ‘Pinkeltje-studie’ van Jorien Kerstjens, kinderarts en neonatoloog bij het UMC Groningen. Tot op heden is er in de geneeskunde weinig aandacht geweest voor deze groep kinderen. Onterecht, zo stelt dit onderzoek nu.

Artsen schenken doorgaans meer aandacht aan kinderen die meer dan acht weken te vroeg zijn geboren, de echte ‘prematuren’. Toch is bij kinderen die tot acht weken te vroeg zijn geboren meer aan de hand dan men altijd heeft gedacht, zo blijkt uit het onderzoek van Kerstjens. Tijdens het onderzoek vergeleek ze de ontwikkeling van matig te vroeg geboren kinderen met die van op tijd geboren kinderen en ernstig vroeggeboren kinderen (minder dan 32 weken zwangerschap).

Resultaten
Tijdens het onderzoek werd geconstateerd dat 8,3 procent van de matig te vroeg geboren kinderen op vierjarige leeftijd ontwikkelingsproblemen had opgelopen, twee keer zoveel als bij kinderen die op tijd waren geboren. Bij ernstig te vroeg geboren kinderen was dit zelfs 14,9 procent. Ook op zevenjarige leeftijd werden de kinderen weer onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat matig te vroeg geboren kinderen in vergelijking met op tijd geboren kinderen minder goed scoorden op het gebied van IQ, de ontwikkeling van visueel-ruimtelijke vaardigheden zoals puzzels leggen, aandacht en dergelijke. Kerstjens vertelt: “Lang werd gedacht dat het wel goed zou komen met de ontwikkeling van matig te vroeg geboren kinderen, maar mijn onderzoek laat zien dat er bij een deel van deze kinderen wel degelijk sprake is van een langdurige ontwikkelingsachterstand.”

Risicogroep

Rokende vrouwen en vrouwen met overgewicht vallen in de risicogroep om kinderen te krijgen met ontwikkelingsachterstand. “Ook meerlingen worden vaker te vroeg geboren. Het gebruik van zwangerschapstechnieken zoals IVF bij verminderde vruchtbaarheid leidt vaak tot meerlingen. Indirect is mijn onderzoek een pleidooi voor vrouwen om op tijd kinderen te krijgen,” vertelt Kerstjens.

Laatste trimester van de zwangerschap
Uit het onderzoek blijkt dat hoe eerder de kinderen worden geboren hoe meer risico er bestaat op ontwikkelingsproblemen. “Wij denken dat het komt doordat de hersenen van het kind zich in belangrijke mate in het laatste trimester van de zwangerschap ontwikkelen. Een te vroeg geboren kind heeft vaak al meer problemen gehad die samenhangen met de moederkoek, komt na de geboorte in een couveuse, krijgt andere voeding en heel veel prikkels die bij het uitdragen van de zwangerschap niet waren opgetreden. Daardoor ontwikkelen de hersenen zich anders dan bij kinderen die voldragen zijn,” aldus Kerstjens.

In de huidige maatschappij wordt veel aandacht geschonken aan kinderen die meer dan acht weken te vroeg zijn geboren. Toch adviseert Kerstjens ook meer aandacht te schenken aan kinderen die tot acht weken te vroeg zijn geboren en ze in ieder geval tot hun vierde levensjaar beter te begeleiden.

Bronmateriaal

"Verhoogde kans op blijvende ontwikkelingsproblemen bij matig te vroeg geborenen" - RUG.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd