Ook krokodillen willen soms gewoon lol maken

krokodil

Wie denkt dat krokodillen altijd bloedserieus zijn, heeft het mis. Nieuw onderzoek suggereert dat de geduchte jagers soms gewoon lol willen maken en spelen met water, objecten of elkaar. Opnieuw blijken ze slimmer dan gedacht.

Speels gedrag is onder te verdelen in drie categorieën: spelen met objecten, spelen met anderen en spelen door te bewegen. En krokodillen doen aan deze drie typen van spelen, zo schrijft onderzoeker Vladimir Dinets in het blad Animal Behavior and Cognition. Hij baseert zich onder meer op zijn eigen waarnemingen van zowel wilde als in gevangenschap levende krokodilachtigen.

Speels

Wanneer kun je gedrag definiëren als speels? Daarvoor moet het aan verschillende criteria voldoen: het moet onder meer niet volledig functioneel zijn (oftewel niet direct bijdragen aan de overlevingskansen van het organisme), spontaan, vrijwillig en prettig zijn en het gedrag moet worden getoond wanneer het organisme gezond, relaxt en goed gevoed is.

Spelen
Uit het onderzoek blijkt dat krokodillen doen aan ‘locomotor play‘, oftewel spelen door te bewegen. Zo laten ze zich bijvoorbeeld herhaaldelijk door golven meevoeren. Veel vaker echter spelen krokodilachtigen met objecten, zo merkt Dinets op. Ze spelen bijvoorbeeld met drijvende objecten zoals een bal of takjes of bloemen. Maar ook op het land kunnen ze met objecten ‘gooien’. Zo doen ze dat soms bijvoorbeeld met prooien.

Samen spelen
Hoewel het bijna nooit gerapporteerd wordt, neemt Dinets aan dat de krokodilachtigen ook met elkaar spelen. Hij wijst daarbij op twee zwarte kaaimannen die in een kleine cirkel om elkaar heen zwommen, alsof ze elkaar aan het achtervolgen waren en jonge krokodillen die meeliftten op het lijf van een oudere soortgenoot.

Volgens Dinets is er voldoende bewijs om te stellen dat krokodillen spelen. Hoe vaak ze dat doen, is lastig. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd