Ook in ons brein is haastige spoed zelden goed

Snel een beslissing nemen? Dan is de kans groot dat u er later spijt van krijgt. Haastige spoed is ook in het brein namelijk maar zelden goed. En een nieuw onderzoek kan dat nu verklaren.

Onderzoekers van de Van der Bilt University hebben ontdekt dat ons brein wanneer we haastig een beslissing moeten nemen in een speciale modus schiet. En daar zijn we niet altijd bij gebaat…

Experiment
De wetenschappers trekken die conclusie nadat ze experimenten met apen uitvoerden. Ze lieten de apen een aantal objecten op een scherm zien en zij moesten één bepaald object aanwijzen. Soms leerden de apen dat het belangrijk was dat het antwoord klopte. Soms leerden ze dat het vooral belangrijk was dat ze een snelle beslissing namen. “Onze tests leken op twee verschillende spelshows. De ene – laten we deze Fast Fury noemen – lijkt op Jeopardy,” vertelt onderzoeker Richard Heitz. “Om een vraag te beantwoorden, moet je eerst als eerste op de knop drukken. Op de knop drukken en een verkeerd antwoord geven, is niet goed, maar trager zijn dan de andere spelers betekent dat je nooit een beloning krijgt. Dat werkt dus heel anders dan de tweede spelshow – laten we deze High Stakes Showdown noemen – waarbij op elk moment op de knop drukken je de gelegenheid biedt om te antwoorden, maar een fout antwoord in een serieuze straf uitmondt.”

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs een vluchtende planeet met ongelofelijke haast hebben ontdekt?

Resultaat
Terwijl de apen de spelletjes speelden, werden de hersencellen in hun prefrontale cortex nauwlettend in de gaten gehouden. “Het eerste wat je ziet, is dat de activiteit van de hersencellen van de spelers van Fast Fury al toeneemt voor de vraag verschijnt.” Bij spelers van het spel High Stakes Showdown daalt de activiteit van de hersencellen enorm terwijl de speler wacht om op de knop te drukken. En dat is verrassend. Wetenschappers dachten namelijk altijd dat het brein voor alle beslissingen die genomen moeten worden dezelfde processen gebruikt. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Stel: de speler van High Stakes Showdown en de speler van Fast Fury krijgen dezelfde vraag. Bij mensen die naar de spelshow zitten te kijken, neemt de activiteit in de prefrontale cortex toe terwijl ze nadenken over het goede antwoord. Maar bij mensen die Fast Fury spelen wordt deze activiteit versterkt, terwijl deze bij spelers van High Stakes Showdown onderdrukt wordt.

Anders
“Wat het betekent is dat identieke informatie die we aan het brein presenteren anders geanalyseerd wordt als mensen snel antwoord willen geven dan wanneer ze accuraat antwoord willen geven.” Mensen die snel moeten beslissen, vertonen actievere hersencellen. De cellen maken overuren om alle informatie tot zich te nemen. Maar in die haast nemen ze ook foute informatie tot zich en zijn ze niet altijd in staat om die op de juiste waarde te schatten, zo schrijven de onderzoekers in het blad Neuron.

Maar dat wil niet zeggen dat haastige beslissingen altijd een slecht idee zijn. “Haastige spoed is zelden goed als een fout hele zware consequenties heeft,” stelt onderzoeker Jeff Schall. “Maar er zijn situaties in het leven waar de nadelen van niet reageren groter zijn dan de nadelen van een inschattingsfout. Bijvoorbeeld als mensen moeten beslissen om een nucleaire reactor wanneer een meltdown dreigt wel of niet uit te schakelen: dan zou ik de voorkeur geven aan een haastige beslissing.”

Bronmateriaal

"Brain study provides new insight into why haste makes waste" - Vanderbilt.edu
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Wei-Chung Allen Lee / Hayden Huang / Guoping Feng / Joshua R. Sanes / Emery N. Brown / Peter T. So / Elly Nedivi.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd