Ook honden zijn mogelijk optimisten of pessimisten

De mens is niet de enige voor wie het glas halfvol of halfleeg kan zijn. Ook honden hebben daar mogelijk last van, zo blijkt uit onderzoek. De resultaten suggereren dat honden pessimisten of optimisten kunnen zijn en dat dat hun gedrag en oordeel beïnvloedt. Zo zijn pessimistische honden bijvoorbeeld een stuk ongehoorzamer.

De onderzoekers verzamelden 24 honden – mannetjes en vrouwtjes van totaal verschillende leeftijden – en onderwierpen ze aan een aantal experimenten. In het eerste testje nam een onderzoeker de honden apart en ging er twintig minuten mee spelen. De volgende dag deed hij hetzelfde, maar verliet hij de kamer na vijf minuten. De wetenschappers keken hoe de hond daarop reageerde. Een deel van de honden bleef rustig zitten wachten tot de onderzoeker terugkwam. De rest blafte en werd angstig. De laatstgenoemden waren overduidelijk pessimistisch.

Beloning
In een tweede experiment trainden de onderzoekers de honden. Ze leerden de dieren dat de kom aan de ene kant van de kamer vol met eten zat en dat de andere schaal leeg was. Vervolgens plaatsten de onderzoekers de kommen op onverwachte plaatsen en keken hoe snel de honden naar de kom gingen. Honden die snel naar deze locaties renden, alsof ze een positieve beloning verwachtten, werden geclassificeerd als relatief optimistische dieren.

Gelukkig
“Onderzoek heeft aangetoond dat optimistische of pessimistische beslissingen bij mensen iets zeggen over de emotionele staat van het individu,” legt onderzoeker Michael Mendl uit. “Gelukkige mensen zijn vaker optimistisch. Dat kan ook het geval zijn bij dieren, waaronder honden.”

WIST U DAT…

…sommige onderzoekers ervan overtuigd zijn dat ook dieren levensmoe kunnen zijn?

Extreem
Uit eerdere studies van Mendl en andere onderzoekers bleek al dat ook schapen, apen, varkens en de spreeuw mogelijk optimisten of pessimisten zijn. Omdat deze emotionele staat mogelijk deels door de genen wordt bepaald, kan het zo zijn dat bepaalde hondenrassen extreem pessimistisch of optimistisch zijn. Welke rassen dat zijn, moet uit nader onderzoek blijken.

Benieuwd of uw hond een optimist of pessimist is? Volgens de wetenschappers is dat gemakkelijk te achterhalen. Zo maken pessimisten zich gemakkelijker schuldig aan ongewenste activiteiten zoals blaffen, vernielingen en plassen en poepen waar dat niet mag en zijn ze sneller angstig.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd