Ook genoom van de bonobo lijkt sterk op het onze

Wetenschappers hebben nu ook het genoom van de bonobo in kaart gebracht. Het blijkt voor slechts 1,3 procent af te wijken van het genoom van mensen.

Eerder werden ook al de genomen van de gorilla, orang-oetan en chimpansee in kaart gebracht. De genomen werden met elkaar en met die van de mens vergeleken. Zo hopen onderzoekers meer te leren over onze evolutie en de totstandkoming van bepaalde menselijke eigenschappen.

Verschillen
Het menselijk genoom blijkt 1,3 procent anders te zijn dan dat van de bonobo. Ook tussen het genoom van de mens en chimpansee zijn verschillen die ongeveer 1,3 procent van het genoom beslaan. Chimpansees en bonobo’s blijken nauwer verwant dan bijvoorbeeld de bonobo en mens: hun genomen verschillen slechts voor 0,4 procent.

WIST U DAT…

Overeenkomsten
Hoewel ons genoom dus evenveel verschilt van dat van de chimpansee en bonobo is daar niet alles mee gezegd. Bepaalde delen van ons genoom lijken sterker op dat van bonobo’s, terwijl andere delen weer meer gelijk zijn aan dat van chimpansees. De onderzoekers willen graag uit gaan zoeken hoe die delen stuk voor stuk bijdragen aan verschillen en overeenkomsten in gedrag tussen mensen, chimpansees en bonobo’s.

Speels
Voor onderzoekers is het heel interessant om het genoom van de bonobo te bestuderen. Bonobo’s zijn namelijk heel anders dan bijvoorbeeld chimpansees. Chimpansees kunnen heel agressief zijn, terwijl bonobo’s speelse en vredige apen zijn. De onderzoekers hopen te achterhalen waar en hoe die eigenschappen in de genen zijn vastgelegd.

Ook kan het genoom ons meer vertellen over hoe de bonobo en chimpansee zijn ontstaan. De soorten deelden één voorouder, die zich ergens in de historie tot twee soorten heeft ontwikkeld. Het genoom laat zien dat die splitsing heel abrupt plaatsvond: na de splitsing hebben de voorouders van chimpansees en bonobo’s zich niet meer met elkaar gekruist. Dat onderschrijft de hypothese van de rivier. Volgens deze hypothese leefden de voorouders van chimpansees en bonobo’s in het gebied waar nu de Kongo (een rivier) loopt. Toen die rivier ontstond, werden de voorouders van elkaar gescheiden en ontwikkelden ze zich tot twee soorten.

Bronmateriaal

"Forscher entschlüsseln das Bonobo-Genom" - MPG.de
"Bonobo genome completed" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Doug Fisher (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd