Ook een fruitvlieg kan jojo’en, maar het doet ‘m weinig

fruitvlieg

Hoe slecht is jojo’en voor de gezondheid? Onderzoekers bestudeerden fruitvliegen om een antwoord te vinden op die vraag. Ze ontdekten dat jojo’en de levensduur van de vliegjes iets verkort, maar lang niet zo slecht is als continu diëten.

Bijna iedereen die wel eens een dieet heeft gevolgd, is bekend met het jojo-effect. Zodra je stopt met het dieet, zitten de kilo’s er zo weer aan. En niet alleen mensen kampen met dat probleem. Ook fruitvliegen kunnen jojo’en.

Op dieet
Onderzoekers zetten een aantal fruitvliegen afwisselend op een dieet met veel en weinig voedsel. Vervolgens vergeleken ze de situatie van deze jojo’ende fruitvliegjes met die van fruitvliegen die altijd te weinig voedsel kregen. Wanneer de jojo’ende fruitvliegen na een periode met weinig voedsel weer meer voedsel gingen eten, waren ze na drie dagen al zwaarder en legden ze minder eitjes dan de vliegjes die altijd weinig voedsel kregen. Wanneer de jojo’ende fruitvliegjes vervolgens weer op een dieet met weinig voedsel werden gezet, kwam hun gewicht en het aantal eitjes dat ze legden al snel weer overeen met het gewicht en aantal eitjes dat vliegen die altijd te weinig aten, hadden. De fruitvliegjes passen zich dus snel aan een nieuw dieet aan.

Modelorganisme

Fruitvliegen zijn gemakkelijk te kweken en ze leven relatief kort. Het maakt ze tot een heel geschikt modelorganisme. De fruitvliegjes worden dan ook gebruikt voor onderzoek naar de beïnvloedbaarheid van de voortplanting, levensverwachting en het metabolisme. Lees hier meer over waarom de fruitvlieg zo geschikt is als modelorganisme.

Levensduur
Maar welke invloed had het dieet van de verschillende fruitvliegjes nu op hun gezondheid en levensduur? De fruitvliegjes die continu te weinig aten, leefden gemiddeld zo’n 49 dagen. De vliegen die continu te veel aten, werden gemiddeld 61 dagen oud. Wel legden deze fruitvliegjes minder eitjes dan de fruitvliegen die continu te weinig aten. De jojo’ende fruitvliegjes werden gemiddeld 60 dagen oud en zaten daarmee qua levensduur de fruitvliegjes die continu te veel aten op de hielen. Al met al heeft jojo’en dus weinig invloed op de gezondheid van de fruitvliegen, zo stellen de onderzoekers. Ze leven weliswaar ietsje korter dan fruitvliegen die altijd veel voedsel tot hun beschikking hebben, maar jojo’en is nog altijd beter dan continu te weinig voedsel eten.

Jonge fruitvliegjes
Wat verder uit het onderzoek blijkt, is dat het dieet dat fruitvliegen kort nadat ze uit hun pop kruipen, volgen blijvend invloed heeft op hun gezondheid. De vliegen die kort nadat ze uit hun pop kwamen veel voedsel kregen, waren zwaarder en bleven dat ook. Bovendien legden ze op weinig voedsel meer eitjes en leefden ze iets langer dan de fruitvliegen die direct nadat ze uit de pop kwamen weinig voedsel kregen.

Het onderzoek laat ook zien dat fruitvliegen anders reageren op een energierijk dieet dan mensen. Mensen die een energierijker dieet volgen, leven korter, terwijl fruitvliegen op een energierijker dieet juist langer leven. Maar er zijn ook overeenkomsten. Zo neemt het gewicht van fruitvliegen wanneer ze veel voedsel tot zich nemen toe. Dat geldt ook voor mensen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd