Ook de vale gierzwaluw leeft maandenlang in de lucht