Ook de grond onder jouw voeten begint nu op de opwarming van de aarde te reageren

En wel door steeds sneller CO2 af te geven aan de atmosfeer.

En dit is eigenlijk de schuld van microben. Micro-organismes eten het afval van de natuur, waaronder bijvoorbeeld dode bladeren en omgevallen bomen. Deze bevatten koolstof. Wanneer bacteriën zich te goed doen aan deze rottende bladeren, en schimmelende planten, zetten ze deze pakhuizen aan koolstof om in koolstofdioxide, dat vervolgens onze atmosfeer binnendringt.

Wereldschaal

De resultaten uit het onderzoek zijn gebaseerd op duizenden observaties gemaakt door wetenschappers op honderden locaties over de hele wereld. Hoewel er meer studies zijn geweest die de hoeveelheid koolstof in de grond op een specifieke locatie analyseerden, bestudeerden de onderzoekers in de nieuwe studie het fenomeen op wereldschaal. De resultaten zijn consistent met de voorspellingen die wetenschappers hebben gedaan over hoe de aarde zou kunnen reageren op warmere temperaturen.

Versneld
Uit een nieuw onderzoek blijkt nu dat dit proces versneld wordt naarmate de aarde meer opwarmt. Planten kunnen deze vaart niet bijhouden, waardoor zij minder koolstof kunnen opnemen dan dat er in de atmosfeer wordt verspreid. Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat de snelheid waarmee micro-organismes koolstof vanaf de bodem naar de atmosfeer verplaatsen, met 1,2 procent is toegenomen over een periode van 25 jaar (van 1990 tot 2014).

Verandering
Moeten we ons zorgen maken over slechts 1,2 procent? Ja, vinden de onderzoekers. Want een dergelijke toename op wereldschaal, dat plaatsvond in een relatief korte tijd in de geschiedenis van de aarde, is eigenlijk best verbijsterend. “Het is belangrijk om te beseffen dat onze bevindingen zijn gebaseerd op waarnemingen uit de echte wereld. Het is geen strak gecontroleerd laboratoriumexperiment,” onderstreept hoofdauteur Ben Bond-Lamberty.

Ademhaling
De studie richt zich specifiek op het verschijnsel ‘bodemademhaling’. Dit beschrijft hoe microben en planten in de bodem stoffen als koolstof opnemen om te overleven en vervolgens koolstofdioxide afgeven. Natuurlijk ademt grond niet echt. Maar omdat planten en micro-organismes in de bodem het koolstof opnemen als voedsel en een deel ervan weer in andere gassen afgeven, kun je het wel met onze eigen ademhaling vergelijken.

Wetenschappers weten dat als de temperatuur stijgt, de bodemademhaling toeneemt. Zo blijkt uit de bevindingen dat de bodemademhaling in het tijdspan van 25 jaar is toegenomen van 54 procent naar 63 procent. Warmere temperaturen zorgen er dus voor dat microben harder gaan werken, wat weer leidt tot nog meer koolstof in de atmosfeer. “We kunnen stellig concluderen dat de wereldwijde temperaturen zijn gestegen,” zegt Bond-Lamberty. “En nu hebben we ook kunnen vaststellen dat dit microben aanmoedigt om nog actiever te worden.” Omdat de grond wordt beschouwd als de afvoerbuis van koolstof, is het nu nog maar de vraag hoe lang deze afvoer nog intact zal blijven.

Bronmateriaal

"As temperatures rise, Earth's soil is 'breathing' more heavily" - Pacific Northwest National Laboratory

Afbeelding bovenaan dit artikel: Vision Webagency / Unsplash

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd